نویسنده = علیرضا شیخ
تعداد مقالات: 2
1. مقاله پژوهشی: تأثیر رهبری تحول‌گرا و تبادل‌گرا بر تعهد سازمانی (مورد مطالعه سازمان آموزشی- نظامی)

دوره 13، شماره 1، بهار 1394، صفحه 143-177

علیرضا امیرکبیری؛ نبی‌اله دهقان؛ علیرضا شیخ؛ صمد فتحی


2. مقاله پژوهشی: تبیین مؤلفه‌های تعالی سازمانی در نیروی زمینی ارتش ج.ا.ایران

دوره 12، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 125-158

محمدرضا قرایی آشتیانی؛ نبی‌اله دهقان؛ علیرضا شیخ