نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. مقاله پژوهشی: طراحی نظام ارزشیابی اثربخشی آموزش در سازمان‌های نظامی بر پایه الگوی تعالی سازمانی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 67-93

سیاوش نصرت‌پناه؛ محمد بازرگانی؛ محمدتقی بیگدلی