کلیدواژه‌ها = سازمان نظامی
تعداد مقالات: 5
1. مقاله پژوهشی: بررسی تفاوت نسلی در کارکنان باتجربه و جوان در سازمان‌های نظامی (مطالعه موردی: کارکنان ستادی یکی از سازمان‌های نظامی)

دوره 17، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 61-88

ناصر شهلائی؛ عباس منتظری؛ حسین میرزایی ازندریانی؛ کمیل مهجوری کارمزدی


4. مقاله پژوهشی: تأثیر رهبری تحول‌گرا و تبادل‌گرا بر تعهد سازمانی (مورد مطالعه سازمان آموزشی- نظامی)

دوره 13، شماره 1، بهار 1394، صفحه 143-177

علیرضا امیرکبیری؛ نبی‌اله دهقان؛ علیرضا شیخ؛ صمد فتحی


5. مقاله پژوهشی: طراحی نظام ارزشیابی اثربخشی آموزش در سازمان‌های نظامی بر پایه الگوی تعالی سازمانی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 67-93

سیاوش نصرت‌پناه؛ محمد بازرگانی؛ محمدتقی بیگدلی