دوره و شماره: دوره 13، شماره 4 - شماره پیاپی 52، زمستان 1394، صفحه 1-182 
3. مقاله پژوهشی: معرفی چارچوب تصمیم‌گیری برون‌سپاری طرح‌های تحقیق و توسعه دفاعی

صفحه 53-86

علی‌اصغر توفیق؛ سیدضیاءالدین قاضی‌‍زاده فرد؛ حسن رجبی مسرور