دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 46، تابستان 1393، صفحه 1-210 
1. بررسی اندیشه دفاعی حضرت امام خمینی(ره)

صفحه 1-43

فرهاد درویشی؛ محمد فردی تازه‏‌کند


4. عملگرایی راهبردی در روابط جمهوری اسلامی ایران و روسیه

صفحه 117-147

ابراهیم متقی؛ زهره پوستین‌چی؛ سعید مجردی؛ امیر حیات‌مقدم