دوره و شماره: دوره 15، شماره 3 - شماره پیاپی 59، پاییز 1396، صفحه 1-190 
2. الگوی کاربردی‌ کردن اخلاق اسلامی در سازمان‌های نظامی

صفحه 31-63

ماریه سیدقریشی؛ سیدعبدالرحیم موسوی؛ حسن سیفی


3. نقش اطلاعات راهبردی در حفظ توان رزمی پدافند هوایی کشور ج.ا.ایران

صفحه 65-94

علی‌اصغر آقابالازاده؛ شهاب شریفی؛ محمداسماعیل شریفان


4. شناسایی و دسته‌بندی بازیگران اصلی جنگ‌های زمینی احتمالی آینده در منطقه شرق و جنوب شرق ج.ا.ایران

صفحه 95-129

سیدعلیرضا قاضی‌میرسعید؛ حمیدرضا فرتوک‌زاده؛ حسین ولیوند زمانی؛ سیداصغر جعفری؛ ابوالفضل باقری