دوره و شماره: دوره 18، شماره 2 - شماره پیاپی 70، تیر 1399، صفحه 1-185 (همه مقاله‌های این شماره پژوهشی می‌باشند.) 

پژوهشی

مقاله پژوهشی: تبیین اهداف ج.ا.ایران از ارتقای قدرت منطقه‌ای

صفحه 13-42

اسماعیل احمدی‌مقدم؛ علی‌محمد احمدوند؛ بهروز تسلیمی‌کار


مقاله پژوهشی: شناخت و برآورد تهدیدهای خارج از حوزه مأموریت ارتش ج.ا.ایران

صفحه 161-185

محسن مرادیان؛ سورنا کیانی؛ داود فریدپور؛ عباس قربانی فومشی


شماره‌های پیشین نشریه

همه مقاله‌های این شماره پژوهشی می‌باشند.
مقالات این شماره پژوهشی است
همه مقاله‌های این شماره پژوهشی می‌باشند.
همه مقاله‌های این شماره پژوهشی می‌باشند.