دوره و شماره: دوره 19، شماره 1 - شماره پیاپی 73، فروردین 1400، صفحه 1-184 (همه مقاله‌های این شماره پژوهشی می‌باشند. ) 
معرفی مؤلفه‌ها و ابزارهای جنگ ترکیبی آمریکا علیه ج.ا.ایران

صفحه 37-67

وحید ریاضی؛ علی اکبری؛ صفدر باجلانی؛ حسن رضا اکبری


راهبردهای ارتقای قدرت منطقه‎‌ای ج.ا.ایران مبتنی بر نقش عوامل ژئوپلیتیک نظامی یمن

صفحه 129-151

اسماعیل احمدی‌مقدم؛ علی‌محمد احمدوند؛ عبدالله مبینی دهکردی؛ بهروز تسلیمی‌کار


شماره‌های پیشین نشریه

همه مقاله‌های این شماره پژوهشی می‌باشند.
همه مقاله‌های این شماره پژوهشی می‌باشند.
همه مقاله‌های این شماره پژوهشی می‌باشند.
همه مقاله‌های این شماره پژوهشی می‌باشند.