دوره و شماره: دوره 19، شماره 1 - شماره پیاپی 73، بهار 1400، صفحه 1-184 (همه مقاله‌های این شماره پژوهشی می‌باشند. ) 
2. معرفی مؤلفه‌ها و ابزارهای جنگ ترکیبی آمریکا علیه ج.ا.ایران

صفحه 37-67

وحید ریاضی؛ علی اکبری؛ صفدر باجلانی؛ حسن رضا اکبری


5. راهبردهای ارتقای قدرت منطقه‎‌ای ج.ا.ایران مبتنی بر نقش عوامل ژئوپلیتیک نظامی یمن

صفحه 129-151

اسماعیل احمدی‌مقدم؛ علی‌محمد احمدوند؛ عبدالله مبینی دهکردی؛ بهروز تسلیمی‌کار