دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 54، تابستان 1395، صفحه 1-177 
3. الگوی تهدیدشناسی از منظر مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی)

صفحه 61-91

مصطفی ساوه‌درودی؛ مهدی اسمعیلی؛ دانیال حیدری


6. تحلیل شاخص‌های حدی بارشی در دوره 2010-1981 با رویکردی نظامی

صفحه 155-177

حمیده دالایی؛ منوچهر فرج‌زاده اصل؛ امیر گندم‌کار؛ محمدحسن نامی