دوره و شماره: دوره 16، شماره 1 - شماره پیاپی 61، بهار 1397، صفحه 1-193 
6. شناسایی و اولویت‏‌بندی چالش‏‌های فراروی مدیریت راهبردی در یک صنعت دفاعی

صفحه 165-193

علیرضا حاجی‌آخوندی؛ غلامرضا توکلی؛ پیمان اخوان؛ منوچهر منطقی