نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مقاله پژوهشی: محاسبه ضریب تأثیر عوامل مؤثر بر گسترش روابط ترکیه با کشورهای اسلامی منطقه و ج.ا.ایران

دوره 14، شماره 1، بهار 1395، صفحه 173-214

محسن مرادیان؛ محمدهادی شفیعی؛ عبداله جلالی‌نسب؛ سوگل مرادیان