اخبار و اعلانات

اخذ رتبه A و کسب چارک Q1 توسط فصلنامه راهبرد دفاعی

فصلنامه علمی راهبرد دفاعی بر اساس آیین‌نامه نشریات علمی مصوب 1398/02/02 در ارزیابی سال 1401، موفق به کسب رتبه «الف» و در ارزیابی سالیانه موسسه استنادی وپایش علم و فناوری جهان اسلام(ISC) موفق به کسب چارک Q1 گردیده است.

مطالعه بیشتر