تماس با ما

نشانی پستی دفتر فصلنامه: تهران- اتوبان شهیدبابایی- دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی- پژوهشکده دکترین و معماری دانا و ترازیابی قدرت (صندوق پستی: 6315-15875)

تلفن: 22953612- 27355596-

نمابر: 22953612

نشانی پست الکترونیکی فصلنامه: mahnameh.csdr@gmail.com

سامانه فصلنامه: ds.journals.sndu.ac.ir


CAPTCHA Image