اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 445
تعداد پذیرش 53
تعداد پذیرش بدون داوری 53
تعداد عدم پذیرش 327
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 326

مقالات منتشر شده (از سال 1398)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 13
تعداد مقالات 79
تعداد مشاهده مقاله 27198
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 17057
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 18 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 26 روز
متوسط زمان داوری 12 روز
متوسط زمان پذیرش 183 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 187 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 40 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 40 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 86 روز
درصد پذیرش 12 %