اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 396
تعداد پذیرش 42
تعداد پذیرش بدون داوری 42
تعداد عدم پذیرش 298
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 297

مقالات منتشر شده (از سال 1398)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 10
تعداد مقالات 60
تعداد مشاهده مقاله 10707
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 9323
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 20 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 20 روز
متوسط زمان داوری 1 روز
متوسط زمان پذیرش 179 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 179 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 53 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 52 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 70 روز
درصد پذیرش 11 %