اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 502
تعداد پذیرش 54
تعداد پذیرش بدون داوری 54
تعداد عدم پذیرش 360
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 359

مقالات منتشر شده (از سال 1398)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 17
تعداد مقالات 107
تعداد مشاهده مقاله 42683
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 24874
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 18 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 26 روز
متوسط زمان داوری 12 روز
متوسط زمان پذیرش 181 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 185 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 38 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 37 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 116 روز
درصد پذیرش 11 %