اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 572
تعداد پذیرش 54
تعداد پذیرش بدون داوری 54
تعداد عدم پذیرش 411
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 410

مقالات منتشر شده (از سال 1398)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 20
تعداد مقالات 124
تعداد مشاهده مقاله 70527
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 40417
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 18 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 26 روز
متوسط زمان داوری 12 روز
متوسط زمان پذیرش 181 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 185 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 35 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 35 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 105 روز
درصد پذیرش 9 %