اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 335
تعداد پذیرش 38
تعداد پذیرش بدون داوری 38
تعداد عدم پذیرش 254
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 253

مقالات منتشر شده (از سال 1398)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 8
تعداد مقالات 53
تعداد مشاهده مقاله 7817
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 6833
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 20 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 20 روز
متوسط زمان داوری 1 روز
متوسط زمان پذیرش 173 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 173 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 57 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 57 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 80 روز
درصد پذیرش 11 %