اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 356
تعداد پذیرش 42
تعداد پذیرش بدون داوری 42
تعداد عدم پذیرش 274
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 273

مقالات منتشر شده (از سال 1398)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 10
تعداد مقالات 60
تعداد مشاهده مقاله 9070
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 7882
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 20 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 20 روز
متوسط زمان داوری 1 روز
متوسط زمان پذیرش 179 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 179 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 54 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 54 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 70 روز
درصد پذیرش 12 %