نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. تبیین فرایند و معرفی عوامل وقوع ناآرامی‌های اجتماعی در ج.ا.ایران

دوره 19، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 145-178

محمود عسگری؛ سیدحسین حسینی