کلیدواژه‌ها = تصمیم‌گیری چندمعیاره
تعداد مقالات: 1
1. مقاله پژوهشی: ارائه الگویی برای ارزیابی و تحلیل قدرت نظامی کشورها

دوره 16، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 169-200

محسن مرادیان؛ فرهاد هادی‌نژاد؛ ابوالفضل پورمنافی