مقاله پژوهشی: رویکرد تلفیقی در اولویت‌بندی پروژه‌های توسعه محصولات جدید دفاعی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، پردیس البرز دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 استادیار، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد، دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

یکی از چالش‌هایی که مراکز تحقیق و توسعه در حوزۀ دفاعی با آن روبرو می­‌باشند، اولویت­‌بندی پروژه‌های توسعه محصول جدید از میان ایده‌ها، طرح‌ها و خواسته‌های متنوع نیروهای مسلح و پژوهشگران دفاعی با توجه به محدودیت منابع است. در این راستا با انجام مطالعات کتابخانه­‌ای و میدانی گسترده، حوزه­‌های اثرگذار در انتخاب پروژه­‌های توسعه محصول جدید دفاعی شامل حوزه دفاعی، سازمانی و راهبردی، دانشی و فنی، بازار و خطرپذیری و همچنین شاخص‌های مربوط به هر حوزه استخراج گردید. با توجه به تنوع و تعدد شاخص­‌ها، که موجب افزایش خطای اولویت­‌بندی پروژه‌­ها می­‌گردد، با استفاده از روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی و داده‌کاوی در 21 پروژه تحقیقاتی، تعداد شاخص­‌ها از 42 شاخص شناسایی شده به 25 شاخص کاهش داده شد. همچنین یک روش اولویت­‌بندی که توسعه‌یافته روش تاپسیس فازی می­‌باشد، باعنوان «تاپسیس فازی ساختاری» پیشنهاد گردید. به­‌منظور بررسی اثربخشی روش پیشنهادی، اولویت­‌بندی پنج پروژه توسعه محصول جدید توسط روش­‌های تحلیل سلسله‌مراتبی، تاپسیس فازی و تاپسیس فازی ساختاری انجام گرفت و نتایج هر سه روش با نظرات مدیران ارشد سازمان مقایسه گردید و مشاهده شد که اولویت­‌بندی توسط روش پیشنهادی دارای حداقل اختلاف با نظر مدیران ارشد می­‌باشد. همچنین در اولویت­‌بندی پنج پروژه با روش پیشنهادی، پروژه پنجم با ضریب نزدیکی 0/4915 در اولویت اول، پروژه اول با ضریب نزدیکی 0/3643 در اولویت دوم و درنهایت پروژه چهارم با ضریب نزدیکی 0/3010 در اولویت آخر قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Integrated Approach regarding Prioritizing Development Projects of New Defense Products

نویسندگان [English]

 • Sadeq Shahbazi 1
 • Seyyed Mojtaba Sajjadi 2
 • Fariborz Joulai 3
1 Ph.D. student of Industrial Engineering, Alborz Campus, Tehran University, Karaj, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Professor, Faculty of Industrial Engineering, Pardis School of Engineering, Tehran University, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the challenges that research and development centers confront in the defense area​​ is the prioritization of the development projects of a new product from among the diverse ideas, plans and demands of the armed forces and defense researchers with regard to resource restraints. In this respect, effective zones in the selection of the projects of developing a new defense product including defense, organizational and strategic, knowledge and technology, market and risk realms, as well as indicators related to each realm were extracted by conducting extensive library and field studies. With regard to the diversity and multiplicity of indicators, which lead to an increase in the error of prioritizing the projects, using the principal components analysis and data mining method in 21 research projects, the number of indicators were reduced from 42 identified indicators to 25 indicators. Also, a priority method, developed by the Fuzzy Topsis method, was proposed under the title of Fuzzy Topsis. In order to assess the efficiency of the suggested method, the prioritization of the five new product development projects was analyzed using hierarchical analysis, Fuzzy Topsis and structural Fuzzy Topsis, and the results of each of the three methods were compared with the opinions of the senior managers of the organization and it was observed that prioritization by the proposed method has the lowest difference with the senior managers' opinion. Also, in prioritizing 5 projects with the proposed method, the fifth project with a closeness coefficient of 0.4915 was selected as the first priority, the first project with a closeness coefficient of 0.3643 as the second priority, and finally the fourth project with a closeness coefficient of 0.3010 as the last priority.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Integrated approach
 • development of new defense product
 • project
 • analysis of main components
 1. الف. منابع فارسی

  1. بشیری، مهدی و رضا کامران­‌راد، (1394)، روش­‌های تجزیه‌و‌تحلیل آماری چندمتغیره با رویکرد کاربردی، انتشارات شاهد.

  2. پهلوانی، علی، (1388)، اولویت‌بندی سرمایه­‌گذاری با استفاده از روش تصمیم­‌گیری گروهیTOPSIS  سلسله‌مراتبی در محیط فازی، نشریه مدیریت صنعتی، دوره 1، شماره 2.

  3. خجسته­‌پور، علیرضا، مجید قدسی، جواد درویشی و علی عالیانی، (۱۳۹۱)، بررسی آسیب­‌شناسانه معیارهای موفقیت در پروژه­‌های نوآوری محصولات؛ مطالعه موردی: مدیریت نوآوری توسعه محصولات جدید (NPD) در صنایع خودروسازی ایران (گروه صنعتی ایران خودرو)، چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت نوآوری، تهران، بنیاد پژوهشی علوم خلاقیت‌شناسی، مهندسی و مدیریت نوآوری.

  4. خمسه، عباس و محمدصادق مفتح، (1393)، ارزیابی سطح توانمندی فناورانه صنعت فولاد ایران، کنفرانس بین­‌المللی اقتصاد،حسابداری،مدیریت وعلوم اجتماعی.

  5. خمسه، عباس و محمدصادق مفتح، (1393)، شناسایی، مقایسه و رتبه­‌بندی عوامل مؤثر بر مدیریت توسعه محصولات جدید در کشتیرانی ج.ا.ایران، کنفرانس بین‌المللی اقتصاد،حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی.

  6. سجادی، سیدمجتبی، فرشته توان و جلیل حیدری، (1394)، طراحی فرایندهای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط حوزه کالاهای فاسدشدنی به­‌منظور طراحی سیاست بهینه تولید با رویکرد شبیه­‌سازی، پژوهش‌های مدیریت در ایران.

  7. سجادی، سیدمجتبی، محمدرضا میگون­‌پوری و مجتبی درگاهی، (1394)، ارزیابی مؤلفه‌های مدیریت زنجیره تأمین کارآفرینانه مرتبط با فرایند توسعه محصول جدید (مورد مطالعه: شرکت‌های کارآفرین فعال در صنعت شوینده ایران، نشریه توسعه کارآفرینی، دوره 8، شماره 3.

  8. سلامی، سیدرضا و بهزاد مقیمی­ شهری، (۱۳۹۵)، اولویت­‌بندی روش­‌های انتقال تکنولوژی کاربردی با روش تصمیم­‌گیری چندمعیاره؛ موردمطالعه: شرکت سیمان خراسان، دومین همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری.

  9. شیخ، رضا و م. آذری، (1394)، بهینه­‌سازی سبد پروژه با اثر متقابل با استفاده از الگوریتم بهینه­‌سازی مبتنی بر آموزش و یادگیری، نشره مدیریت صنعتی، تهران، دوره 7، شماره 3.

  10. فرج‌­پور، قاسم و نرگس افشاری، (1394)، شناسایی و ارزیابی ریسک­‌های توسعه محصول جدید (NPD) و ارائه راهبردهای مناسب با تلفیق مدل توسعه محصول کوپر و روش‌های SWOT, QFD, FMEA  مطالعه موردی: صنعت تولید کفش، نخستین کنفرانس بین­‌المللی مدیریت و کارآفرینی، تهران، مرکز همایش­‌های توسعه ایران.

  11. فرخی­‌زاده، فرشید، بهروز درّی نوکورانی و مسعود کسایی، (1394)، بررسی و تحلیل تأثیر مدیریت دانش و نوآوری فرایند بر توسعه محصول جدید؛ (موردمطالعاتی: شرکت‌های کوچک و متوسط شهرک صنعتی شمس‌آباد تهران)، مدیریت اطلاعات و دانش­شناسی.

  12.ملکی، عباس، سیدمجتبی سجادی و بابک رضایی، (1393)، تبیین و بهبود شاخص­‌های عملکردی در سامانه اورژانس با استفاده از شبیه­‌سازی گسستۀ پیشامد؛ (مطالعۀ موردی: بیمارستان امام خمینی اراک)، مدیریت اطلاعات سلامت.

   

  ب. منابع انگلیسی

  1. Abdulkareem Awwad Dr. Mamoun N. Akroush, (2016), New product development performance success measures: an exploratory research", EuroMed Journal of Business, Vol. 11 Iss.
  2. Arabi, S. M., & Taghizadeh, M, (2008), Innovation Strategic Management. Cultural Research center press, Tehran.
  3. Bhattacharyya, R., Kumar, P., & Kar, S, (2011), Fuzzy R&D portfolio selection of interdependent projects. Computers & Mathematics with Applications,62(10).‏
  4. Carazo, A. F., Gómez, T., Molina, J., Hernández-Díaz, A. G., Guerrero, F. M., & Caballero, R, (2010), Solving a comprehensive model for multiobjective project portfolio selection. Computers & operations research, 37(4).‏
  5. Chang, W., & Taylor, S. A, (2016), The effectiveness of customer participation in new product development: a meta-analysis. Journal of Marketing, 80(1).‏
  6. Cometto, T., Nisar, A., Palacios, M., Le Meunier-FitzHugh, K., & Labadie, G. J, (2016), Organizational linkages for new product development: Implementation of innovation projects. Journal of Business Research, 69(6).
  7. Congjun Rao, Huanbin Liu, (2011), Optimal Model of Selecting Developers in New Product Development",Applied Mechanics and Materials Vol 8.
  8. Cooper, Robert G, (2007), Formula for Success in New Product Development.
  9. Ernst, Holger, Wayne D. Hoyer, Manfred Krafft, and Jan-Henrik Soll,(2010),"Consumer Idea Generation", working paper, WHU,Vallenda
  10. Gutjahr, W. J, (2011), Optimal dynamic portfolio selection for projects under a competence development model. OR Spectrum, 33(1), ‏University Press. New York.
  11. K Lee, Y Kim, K Joshi, (2017), Organizational memory and new product development performance: Investigating the role of organizational ambidexterity" Technological Forecasting and Social Change.
  12. M.Nasrun M.Naim, Naimah Amlus, (2016), New Product Development and its countributing factors of product innovation and product strategy in MALAYSIA MANUFACTURING FIRM, Journal of Global Business and Social Entrepreneurship (GBSE)Vol. 4: no. 5
  13. Sajadi, S. M., Esfahani, M. M. S., & Sörensen, K, (2011), Production control in a failure-prone manufacturing network using discrete event simulation and automated response surface methodology. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 53.‏
  14. Salomon,A., Sandra, M, (2012), New product development projects prioritization with Analytic HierarchyProcess in an automotive company",Product: Management & evelopment, Vol. 9, Carlos Eduardo Sanches da Silva.
  15. Tan Owee Kowang, Amran Rasli, (2011), New product development in multi-location R&D, African Journal of Business Management Vol.5 (6), organization: A concurrent engineering approach.
  16. Tofighian, A. A., & Naderi, B, (2015), Modeling and solving the project selection and scheduling. Computers & Industrial Engineering, 83.
  17. Vincent F. Yu, CatherineW. Kuo, and Ruey Huei Yeh, (2014), Decision Process Analysis on Project Priority Strategy: A Case Study of an ICT Design Firm”, Journal of Applied Mathematics.