مقاله پژوهشی: سیاستگذاری صنعتی جهت ارتقای قابلیت های صنایع دفاعی راهبردی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر دانشگاه امام صادق(ع) و دانشجوی دوره دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه مالک اشتر

2 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

4 استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

سیاست‌های صنعت دفاعی یکی از مهم­‌ترین شاخه‌های سیاست صنعتی کشورهاست و سیاست صنعتی، خود یکی از شاخه‌های سیاست عمومی محسوب می‌شود. سیاست صنعتی، شیوه‌های مختلف دخالت دولت در عرصه صنعت و فناوری است که به­‌صورت هماهنگ‌شده و آگاهانه، برای پیشرفت در توسعه صنعتی اعمال می‌شود. در این بین ناهنجاری‌های رفتاری بخش صنعت در مجموعه اقتصاد کشور از دو حوزه متفاوت ناشی می‌شود. نخست از کندی مناسبات درونی و دوم از ناهماهنگی‌ها با اقتضائات محیط پیرامونی آن. این مقاله بر آن است تا راهنمایی برای سیاستگذاران صنعتی بوده و با انجام یک موردکاوی واقعی، سیاست­‌های صنعتی آن­ را تشریح نماید. در این مسیر بر اساس یک الگوی مفهومی دو مرحله‌ای، ابتدا به ترسیم وضیعت مطلوب سیاستگذاری بر اساس آثار علمی پرداخته شده و در مرحله دوم سیاست­‌های پیشنهادی برای سازمان­‌های صنعتی فعال در عرصه دفاعی را ارائه کرده‌ایم که عبارتنداز: «اتخاذ سیاست هسته و شبکه»، «ایجاد اتحاد راهبردی با صنایع همسوی داخلی و تحکیم پیوندهای حیاتی» و «نگاه پلتفرمی (خانواده محصول) به مقوله طراحی و تولید محصولات و سامانه‌ها». منطق استفاده شده در این تحقیق «تحلیل داده‌بنیاد» بوده و از بین چهار رویکرد مختلف آن با توجه به اقتضائات پژوهش، رویکرد گلیزر و استراوس انتخاب شد. یافته‌­ها و نوآوری اصلی مقاله، سیاست­‌های پیشنهادی بوده که در انتهای مقاله تبیین و تشریح شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Industrial Policy-making towards Enhancing the Capabilities of Strategic Defense Industries

نویسندگان [English]

 • Siamak Tahmasebi 1
 • Hossein Aslipour 2
 • Hamidreza Fartookzadeh 3
 • Alireza Bushehri 4
1 Researcher at Imam Sadiq University and a PhD student in Industrial Management at Malik Ashtar University
2 Assistant Professor, Allameh Tabatabaei University
3 Associate Professor Malek Ashtar University of Technology
4 Assistant Professor Malek Ashtar University of Technology
چکیده [English]

Policies of the defense industry are one of the most important branches of industrial policy of countries, and industrial policy itself is considered as one of the branches of public policy. Industrial policy involves the various methods of government intervention in the field of industry and technology which is cooperatively and consciously applied in order to progress in industrial development. In the meantime, the behavioral irregularities of the industrial sector in the country's economic composite result from two different dominions, firstly, from the slowness of the internal relations, and second, from the inconsistencies with its peripheral environment's requirements. This paper seeks to be a guide for the industrial policy makers and to explain its industrial policies by doing a realistic case study. In this way, based on a two-stage conceptual model, first the desirable situation of policy making based on the scientific works has been designed, and then the proposed policies for the active industrial organizations in the field of defense have been provided as the following: "Adopting a core and network policy", "founding a strategic union with the favorable domestic industries and the consolidation of vital links" and "a platform look (product family) to the design and production of products and systems". The logic used in this research was "data-base analysis" and from among its four different approaches, according to the research requirements, the Glazer and Strauss approaches were chosen. The main findings and innovations of the paper were the proposed policies that are explained and elucidated at the end of the paper.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Industrial policy
 • Government agencies
 • defense industries
 • capabilities
 1. الف. منابع فارسی

  1. اشتریان، کیومرث، (1386)، سیاستگذاری عمومی در ایران. تهران، بنیاد حقوقی میزان.
  2. اشتریان، کیومرث و حنانه محمدی، (1389)، نقش دایرکتوری‌های در سیاستگذاری صنعتی، فصلنامه توسعه تکنولوژی، شماره 13.
  3. امامی، سیّدمجتبی، (1385)، پرسش‌ها و جهت­‌گیری‌های اصلی تئوری­‌های تغییر سازمانی، تهران، پایان­‌نامه دانشگاه امام صادق(ع).
  4. ایزدخواه، روح‌ا... و سیدمحمدرضا رضوی، (1392)، مقایسه نظریات مکاتب اقتصادی منتخب به­‌منظور استخراج چارچوب نظری سیاست‌های صنعتی، فصلنامه سیاست علم و فناوری.
  5. برادران کاظم‌زاده، رضا، سیدحبیب‌الله طباطبائیان و مجید حسنی­ پارسا، (1383)، پیشنهاد مدل عمومی سیاستگذاری صنعتی با تأکید بر صنعت الکترونیک، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، شماره 5.
  6. براون، ارنست، (1382)، ارزیابی و پیشبینی تکنولوژی، ترجمه عقیل ملکی‌فر و علیرضا بوشهری، تهران، نشر کرانۀ علم.
  7. فولادی، قاسم و محمد مهدی‌نژادنوری، (1394)، نقش عوامل سازمانی در موفقیت شرکت­‌های زایشی در صنایع دفاعی، فصنامه بهبود مدیریت شماره 29.
  8. قاضی­‌نوری، سیدسپهر و سیدسروش قاضی­‌نوری، (1391)، مقدمه­‌ای بر سیاستگذاری علم فناوری و نوآوری، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.
  9. قلی‌پور، رحمت‌ا...، (1387)، تصمیم‌گیری سازمانی و خط­مشیگذاری عمومی، تهران، انتشارات سمت.
  10. گرنت، رابرت، (1393)، تحلیل استراتژی در عصر حاضر، ترجمه بیژن نهاوندی، نوید جعفری­نژاد، الله‌وردی تقوی و عادل آذر، تهران، مؤسسه رسا.
  11. له‌له، جی، (1390)، فناوری­‌های راهبردی نظامی، ترجمه محمدحسن شاه رضایی و محمد اورنگ، تهران، مرکز آینده­‌پژوهشی علوم و فناوری­‌های دفاعی.
  12. منزوی، کیوان و فرهاد نظری­‌زاده، (1386)، روندهای استراتژیک جهانی مؤثر بر دفاع و امنیت در افق زمانی 2007 الی 2036، تهران، مؤسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاع.
  13. نبوی، سیدمرتضی و محمدحسین ملایری، (1385)، درآمدی بر سیاستگذاری صنعتی در ایران، فصلنامه مجلس و راهبرد، شماره 21.
  14. وزارت دفاع آمریکا، (1387)، راهبرد دفاع ملی ایالات متحده آمریکا، ترجمه مسعود منزوی، تهران، مرکز آینده­‌پژوهی علوم و فناوری دفاعی، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.

   

  ب. منابع انگلیسی

  1. Aghion, Philip, (2015), Industrial policy and competition, American Economic Journal: Macroeconomics 7.
  2. Baily, David & Alex Ruyter, (2007), Globalization, economic freedom and strategic decision making, A role for industrial policy, Policy studies 28.
  3. Cordesman, Anthony & Michael Peacock, (2015), Military Spending and Arms Sales in the Gulf, official, center for strategic and international studies.
  4. Eichengreen, Barry, (2015), The Korean economy: from a miraculous past to a sustainable future. Mass Harvard East Asia center.
  5. Ferguson, p & G Ferguson, (1994), The foundation of industrial policy in industrial Economics. London: McMillan.
  6. Geels, Frank W, (2010), Ontologies, socio-technical transitions (to sustainability), and the multi-level perspective, Research Policy.
  7. Glaser, B, & A Straus, (1967), The discovery of grounded theory. Chicago: Aldine Press.
  8. Hobday, M, (2002), Technology needs assessment (TNA) for developing countries, Vienna: UNIDO.
  9. Howlett, Michael & M. Ramesh, (2009), Studying Public Policy 3, Oxford New York University Press.
  10. Kim, Linsu, (1997), Imitation to Innovation: the Dynamics of Korea’s Technological Learning, Boston: Harvard Business School Press.
  11. Lall, S, (2000), Selective Industrial and trade policies in developing counties: Theoretical and empirical issues. University of Oxford.
  12. Lall, Sanjaya & Morris Teubal, (2001), Market Stimulating Technology policies in developing countries: A framework with examples from East Asia. UNIDO.
  13. Ling, chen & Barry Naoghton, (2016), An industrialized policy making mechanism, China’s return to techno-industrial policy, Research policy 45.
  14. Masayuki, Kondo, (2001), Networking for Technology Acquisition and Transfer." In Management of technology: Selected Discussion Papers presented at the Vienna Global Forum, Vienna : UNIDO.
  15. Mingo, Santiago, & Tarrun Khanna, (2013),  Industrial policy & the creation of new industries: evidence from Brazil’s bioethanol industry, Industrial and corporate change 23.
  16. OECD, (1999) Principles of corporate governance. Paris: Organization of Economic Co-operation and Development,.
  17. Prince, Russel, (2010), Policy transfer as policy assemblage: making policy for the creative industries in New Zealand, Environment and Planning 42.
  18. Schot, Johan & Frank Geels, (2008), Strategic niche management and sustainable innovation journeys: theory, findings, research agenda, and policy, Technology Analysis & Strategic Management 20.
  19. Shafritz, J & Christopher Borick, (2008),  Introducing Public Policy. New York: Longman.
  20. Strauss, A & J. Corbin, (1998),  Basics of qualitative research. Newbury Park, CT: Sage Publications.
  21. Wang, Huanming, Xiong Wei, Wu Guangdong, & Dajian Zhu, (2017), Public–private partnership in Public Administration discipline: a literature review, Public Management Review (Routledge: Taylor & Francis Group).