معرفی عوامل مؤثر بر اجرای موفق راهبردها در ارتش ج.ا.ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای رشته مدیریت راهبردی نظامی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

چکیده

همیشه اجرای راهبرد از تدوین آن بسیار دشوارتر است و اصولاً چالش­‌های اساسی مدیریت راهبردی بیش از مرحله تدوین راهبرد در اجرای راهبرد نهفته است. امروزه بیشتر سازمان­‌ها تلاش می­‌کنند از جستجوی راهبردهای عالی به سمت قابلیت­‌های عالی اجرای راهبرد حرکت کنند. از آنجا که امروزه اجرای راهبرد در سازمان‌های مختلف­ به‌ویژه سازمان‌های نظامی اهمیت بیش از پیش پیدا کرده است، هدف اصلی این پژوهش «شناسایی عوامل مؤثر بر اجرای موفق راهبرد در ارتش جمهوری اسلامی ایران» است. نوع این تحقیق، کاربردی و شیوه گردآوری داده­‌ها و اطلاعات موردنیاز کتابخانه‌­ای و اسنادی است و با بهره‌­گیری از روش توصیفی- تحلیلی سعی شده با انجام مطالعات نظری ابتدا راهبرد و  اجرای آن و سپس عوامل مؤثر بر اجرای موفق راهبرد شناسایی و اولویت‌بندی گردد. در همین رابطه، پرسشنامه­‌های مربوطه تنظیم و طراحی گردیده و بین جامعه آماری 40 نفری به‌­صورت تمام‌شمار توزیع و سپس با استفاده از روش‌­های تجزیه‌وتحلیل آمار توصیفی و استنباطی و نرم‌افزار SPSS به جمع‌­بندی و ارزیابی سئوال‌­های تحقیق پرداخته شده است. در نهایت تعداد 34 عامل مؤثر بر اجرای موفق راهبرد در سازمان احصا و با بهره‌­گیری از آزمون «فریدمن»، «تدوین و اجرای راهبردها بر پایه ارزش‌ها، تدابیر فرماندهی معظم و معزز کل قوا، آرمان‌ها و چشم‌انداز» و «رویکرد تهدیدمدار، مأموریت‌مدار در اجرا » و «تخصیص منابع و امکانات بهینه» و «وجود فرماندهان دارای قابلیت تفکر راهبردی و نظام‌مند و آشنایی آنان با مفاهیم راهبرد و اجرای آن» به­‌عنوان مهم‌­ترین عوامل مؤثر بر اجرای راهبرد در  ارتش ج.ا.ایران رتبه‌بندی گردیدند.

کلیدواژه‌ها


الف. منابع فارسی

1. امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی)، سیدعلی، مجموعه بیانات، قابل دسترسی در: www.khamenei.ir

2. اکبرپور شیرازی، محسن و صفدری ‌رنجبر، مصطفی، (1393)، شناسایی و اولویت‌بندی عوامل درون‌سازمانی مؤثر بر اجرای موفق راهبردها، پژوهش­نامه مدیریت اجرایی، سال ششم، شماره 12.

3. بخش‌میدانی، علیرضا، (1395)، مبانی طرح‌­ریزی راهبردی و برنامه‌­ریزی میان‌مدت و سالانه (با نگاهی بر سازمان­‌های نظامی)، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملّی.

4. پورصادق، ناصر، (1393)، موانع اجرای راهبردهای سازمانی در دانشگاه‌­های دولتی، فصلنامه مدیریت نظامی، سال چهاردهم، شماره 53.

5. چهاردولی، عباس (1392)، طراحی الگوی مدیریت راهبردی تعاملی بر مبنی رویکرد سیستمی با نگرش الهی، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملّی.

6. حسن‌بیگی، ابراهیم (1390)، مدیریت راهبردی، تهران: انتشارات سمت.

7. دانش‌آشتیانی، محمدباقر، (1389)، مدیریت استراتژیک (دفاعی امنیتی)، جزوه درسی شماره یک، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملّی.

8. دیوید، فرد.آر. (1396)، مبانی مدیریت استراتژیک، ترجمه علی پارسائیان و  محمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش فرهنگی.

9. رحیمی‌نیا، فریبرز و قره‌باغی، نسترن، (1391)، ارائه الگوی مفهومی به منظور بررسی موانع سازمانی اجرای راهبرد و سلامت سازمانی در بستر فرهنگ سازمان، چهارمین کنفرانس برنامه ریزی مدیریت شهری، تهران.

10. رسولی، رضا و صالحی، علی (1395)، مدیریت راهبردی پیشرفته، تهران: پیام نور.

11. رهنورد، فرج‌الله، فتحی، رقیه و روشندل، طاهر (1393)، شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در اجرای راهبردهای سازمانی: مطالعه موردی مرکز صداوسیمای آذربایجان شرقی، مدیریت  بهره‌­وری، سال هفتم، شماره 28.

12. صالح‌اصفهانی، اصغر (1392) مدیریت استراتژیک کاربردی، تهران: نشر توانگران.

13. قاضی‌زاده فرد، سیدضیاءالدین، نادری خورشیدی، علی­رضا، احمدوند، علی‌محمد و جلالی کوتنایی، فیض‌الله (1394)، ارائه الگوی مدیریت راهبردی تربیت و آموزش در دانشگاه‌های نیروهای مسلح کشور، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال سیزدهم، شماره 49.

14. کاپلان، رابرت و نورتن، دیوید، (1391) سازمان استراتژی‌محور، ترجمه پرویز بختیاری، تهران: سازمان مدیریت صنعتی.

15. لشکربلوکی، مجتبی (1390)، جاری­‌سازی استراتژی، تهران: آریانا قلم.

16. نوذری، فضل‌الله (1391)، تعیین عوامل ژئوپلیتیک حوزه دریای عمان و تأثیر آن بر تدوین راهبرد دفاعی – امنیتی جمهوری اسلامی ایران، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملّی.

ب. منابع انگلیسی

1. Boseman, G., Phatak, A., and Schellenberger, R. E. (1996), Strategic Management::Text and Cases. New York: John Wiley and Sons.

2. Brenes, E. R., Mena, M., & Molina, G. E. (2008), Key Success Factors for Strategy Implementation in Latin America, Journal of Business Research, Vol. 61, No. 6.

3. Critenden, V., & Critenden, W. (2008), Building a capable organization: The eight levers of strategy implementation, Business Horizons, Vol. 51, Issue. 4.

4. Dobni, B. (2003). Creating a strategy implementation environment, Business Horizons, Vol. 46, Issue. 2.

5. Getz, Gary,(2011) Why your strategy isn’t working, Business Strategy Series,Vol. 2, Issue. 6.

6. Hrebiniak, L. G (2013), Making Strategy Work: Leading Effective Execution and Change, FT Press.   

7. Mankins, M. C., Steele, R. (2005), Turning Great Strategy into Great Performance, Harvard Business Review, 83 (7/8).

8. Noble, C, H. (1999). Building the Strategy Implementation Network, Business Horizons, Vol. 42, Issue. 6.

9. Ogbeide, G,A ., Harrington, R, J. ( 2011). The relationship among participative management style, strategy implementation success, and financial performance in the foodservice industry, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 23, No. 6.

10. Schaap, J,I. (2006). Toward Strategy Implementation Success: An Empirical Study of the Role of Senior-Level Leaders in the Nevada Gaming Industry,UNLV Gaming Research&Review Journal, vol. 8,  No. 10.

11. Simkin, L. (1996). People and Processes in Marketing Planning: The Benefits of Controlling Implementation, Journal of Marketing Management, Vol. 12, Issue. 5.

12. Singh, M, D., Shankar, R.,Narain, R.,&Agarwal, A. (2003) An interpretive structural modeling of knowledge management in engineering industries, Journal of Advances in Management Research, Vol. 1 No. 1.