عوامل مؤثر بر تدوین اصول رهنامه عملیاتی نیروی پدافند هوایی ارتش ج.ا.ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت راهبردی نظامی دانشگاه عالی دفاع ملّی و مدرس دانشگاه خاتم‌الانبیاء(ص) (نویسنده مسئول)

2 دکترای مدیریت راهبردی سایبر دانشگاه صنعتی مالک اشتر و مدرس دانشگاه پدافند هوایی خاتمالانبیاء )ص(

3 کارشناس ارشد پدافند غیرعامل، دانشگاه صنعتی مالک اشتر و مدرس دانشگاه پدافند هوایی خاتمالانبیاء )ص(

چکیده

نیروی پدافند هوایی ارتش ج.ا.ایران وظیفه دفاع از منابع، منافع و ارزش‌های حیاتی کشور را بر عهده داشته و چون از اصلی­ترین و بارزترین بخش­های دفاعی کشور به شمار رفته و برابر منویات مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) خط مقدم دفاع از کشور است، می­تواند در ارتقای توان دفاعی کشور نقش­آفرینی کند. دفاع کارآمد و اثربخش و هدایت نیروها، نیازمند اقدامات، راهکنش‌ها و فنون مقابله با تهدیدات است که در زمان جنگ و صلح با درنظر گرفتن اصول اساسی با عنوان رهنامه عملیاتی تدوین‌ شده باشد. نوع این تحقیق، کاربردی و باهدف معرفی عوامل مؤثر بر تدوین اصول رهنامه عملیاتی نیروی پدافند هوایی آجا به دنبال پاسخ به این سؤال است که «عوامل مؤثر بر تدوین اصول رهنامه عملیاتی نیروی پدافند هوایی آجا کدام‌اند؟». شیوه گردآوری داده­ها و اطلاعات موردنیاز کتابخانه­ای و اسنادی است و با روش توصیفی- تحلیلی سعی شده با انجام مطالعات نظری، عوامل مؤثر بر تدوین اصول رهنامه عملیاتی نیروی پدافند هوایی معرفی گردد. در همین رابطه، پرسشنامه­ مربوطه تنظیم و طراحی گردیده و بین جامعه آماری 60 نفری به­صورت تمام‌شمار توزیع و سپس با استفاده از روش­های تجزیه‌وتحلیل آمار توصیفی و استنباطی و نرم‌افزار SPSS، 24 عامل به‌عنوان عوامل مؤثر بر تدوین اصول رهنامه عملیاتی نیروی پدافند هوایی ارتش ج.ا.ایران شناسایی و اولویت‌بندی شدند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که «مبانی ارزشی و اعتقادی»، «تدابیر و منویات مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی)» و «سیاست­های دفاعی کشور» به‌عنوان مهم­ترین عوامل مؤثر بر تدوین اصول رهنامه عملیاتی نیروی پدافند هوایی اولویت‌بندی گردیدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Research paper: Factors influencing the formulation of operational guidelines of the Air Defense Force of Iran Reza Shamlou; Mohammad Yousefi Khoshqalb and Mohammad Reza Farkhande-Najad

نویسندگان [English]

  • reza shamlo 1
  • mohamad yousefi 2
  • mohammadreza farkhondehkejad 3
1 PhD in strategic military management of the National Defense University and lecturer at Khatam-ul-Anbia University (responsible author)
2 PhD in strategic cyber management of Malik Ashtar University of Technology and instructor of Khatamal Anbia University of Air Defense (p.
3 Senior expert in passive defense, Malik Ashtar University of Technology and lecturer at Khatamal Anbia University of Air Defense (p.
چکیده [English]

 
 
 
Abstract
The Iranian Air Defense Force is responsible for defending the resources, interests and vital values ​​of the country, and as it is considered one of the main and most prominent defense sectors of the country, and according to the requirements of the Supreme Leader It is the frontline of the country's defense, it can play a role in improving the country's defense capability. Efficient and effective defense and guidance of forces requires measures, approaches and techniques to deal with threats, which have been developed in times of war and peace, taking into account the basic principles under the title of operational guidelines. The type of this research is practical and with the aim of introducing the factors influencing the formulation of the principles of the operational guidelines of the AJA Air Defense Force. The method of gathering the required data and information is library and documentary, and with the descriptive-analytical method, by conducting theoretical studies, the effective factors on the formulation of the operational guidelines of the Air Defense Force have been introduced. In this regard, the relevant questionnaire was prepared and designed and distributed among the statistical community of 60 people in full, and then using the methods of descriptive and inferential statistics analysis and SPSS software, 24 factors were identified as factors influencing the formulation of the operational guidelines of the Defense Force. Iran's J.A. Air Force was identified and prioritized. The results of this research showed that "values ​​and beliefs", "Measures and menus of the Supreme Leader" and "defense policies of the country" were prioritized as the most important factors influencing the formulation of the operational guidelines of the Air Defense Force. .
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords:  manual
  • operational manual
  • Aja air defense force
  • add two keywords
1.        امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، سید علی، مجموعه بیانات، قابل‌دسترسی در: www.khamenei.ir
2.        افشردی، محمدحسین (1389)، جزوه­های درسی، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.
3.        افشردی، محمدحسین (1389)، جزوه درسی، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.
4.        افشردی، محمدحسین (1393تدوین دکترین در صحنۀ جنگ، دانشکده فرماندهی و ستاد آجا.
5.        افشردی، محمدحسین؛ شهرآیینی، سید اسماعیل؛ حسینی، سید حسن (1394)، تعیین عوامل مؤثر بر اصول رهنامۀ عملیاتی نیروهای زمینی جمهوری اسلامی ایران درنبرد هم‌تراز و ناهمتراز، فصلنامۀ مطالعات دفاعی استراتژیک، ش 60.
6.        افشردی، محمدحسین؛ عراقی، عبدالله؛ زین‌الدینی، مجید (1396). اصول رهنامۀ عملیاتی نزاجا و نزسا درنبرد ناهمتراز، فصلنامۀ مطالعات دفاعی استراتژیک، ش 70.
7.        پورشاسب، عبدالعلی؛ معمارزاده، غلامرضا، الگوی مفهومی رهنامۀ نظامی، فصلنامۀ مطالعات دفاعی استراتژیک، ش 30.
8.        تهامی، مجتبی (1376امنیت ملی، رهنامه، سیاست­های دفاعی و امنیتی، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.
9.        جمشیدی، محمدحسین (1383)، مبانی و تاریخ اندیشۀ نظامی در ایران، تهران: دانشکده فرماندهی و ستاد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دورۀ عالی جنگ.
10.     رئوفی­نژاد، محمد (1389)، بررسی نقش آموزه‌های اعتقادی و نظامی اسلام بر رهنامۀ عملیاتی سپاه، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.
11.     رهنامۀ تاکتیکی قرارگاه پدافند هوای خاتم‌الانبیاء (ص) آجا (1389)، تهران: ستاد قرارگاه پدافند هوای خاتم‌الانبیاء (ص) آجا.
12.     شاه‌محمدی، محمد (1394رهنامۀ پدافند غیرعامل جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدات ناهمگون، تهران: دانشکده دفاع دانشگاه عالی دفاع ملی.
13.     عمید؛ حسن (1363)، فرهنگ فارسی، تهران: امیرکبیر.
14.     قنبری جهرمی، محمدحسین (1394)، طراحی رهنامۀ بازدارندگی همه‌جانبه جمهوری اسلامی ایران در چشم‌انداز بیست‌ساله کشور، فصلنامۀ علمی راهبرد دفاعی، ش 50.
15.     کوشا، حسن و نوذری، فضل‌الله (1400)، تبیین اصول رهنامۀ راهبردی نظامی - امنیتی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، فصلنامۀ مطالعات دفاعی استراتژیک، ش85.
16.     منزوی مسعود و همکاران (1387)، دکترین نیروهای مسلح ایالات‌متحده آمریکا، چ 1، تهران: مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری دفاعی مؤسسۀ آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
17.     گروه محققان (1396)،  طراحی الگوی تدوین رهنامۀ نظامی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.
18.     محمدنژاد، میرعلی؛ نوروزی، محمدتقی (1378)، فرهنگ استراتژیک، تهران: سبا.
19.     نوذری، فضل‌الله (1392)، نبرد زمینی در محیط جنگ نهمتراز با رویکرد دفاع همه‌جانبه، مجلۀ­ سیاست دفاعی، س 22، ش 85.
20.     ولی­وند زمانی، حسین؛ غفاری، بهزاد؛ ریوندی، رضا؛ حاجی‌زاده، محمدعلی (1400)، مبانی و عوامل مؤثر در تدوین رهنامۀ نظامی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامۀ مطالعات دفاعی استراتژیک، س 19، ش 85.
 
ب. منابع انگلیسی
1.        Civcik, Zeynep. (2004). The Israel security policy: changes and continuities. (Doctoral dissertation). Middle East Technical University.
2.        Indian Army Doctrine (PART – I), (2004) Published By Headquarters Army Training Command, October 2004.
3.        Nato Glossary of Terms and Definitions(app-6), 2014.
4.        Toukan, Abdullah. (2009). Study on a Possible Israeli Strike on Iran’s Nuclear Development Facilities, accessible at: http://www.csis.org.
5.        Sheffield, Gray, (2005) Doctrine and Command In The British Army, A Histirial Overview Army Dovtorine Publication Land Operation, British Army.