نقش سیستم‌های اطلاعاتی در مدیریت بحران‌های نظامی ناشی از جنگ (مطالعه موردی نزاجا)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

رییس کمیته پدافند غیر عامل دانشکده مهندسی نزاجا

چکیده

چکیده
یکی از ویژگی‌های مهم جهان امروز بروز ناپایداری‌ها و تغییرات شدید و گسترده در نظام‌های مختلف یک کشور است. در عصر انفجار اطلاعات، با افزایش روزافزون نیازها، انتظارات، اطلاعات و تحولات مختلف زیست – محیطی و فنّاورانه، به‌یک‌باره جوامع بشری دچار نوعی تزلزل، سردرگمی، التهاب و پیچیدگی خاصی شدند که پیامد آن بروز رویدادها و بحران‌های مخاطره انگیز در این جوامع است که جز با مدیریتی مدبرانه و مبتنی بر دانش و حکمت امکان خروج از بن‌بست‌های حاصل از این بحران‌ها وجود ندارد. این تحقیق ازنظر نوع هدف، کاربردی است و ازنظر نوع داده ازآنجایی‌که بر پایه گردآوری و تجزیه‌وتحلیل اطلاعات استخراجی از جنبه‌های مختلف است، توصیفی– تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات شامل مطالعات کتابخانه‌ای، استفاده از تکنیک‌های مصاحبه و استفاده از پرسشنامه در سطح نمونه‌های جامعه آماری موردمطالعه بوده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که سیستم­ اطلاعاتی در افزایش آمادگی سازمان­ها، افزایش قدرت تصمیم‌گیری مدیران که منجر به افزایش بهره‌وری می‌گردد، در بحران­های ناشی از جنگ مؤثر است. همچنین خدمات پشتیبانی و روابط عمومی به‌عنوان درگیرترین بخش سامانه اطلاع‌رسانی شناخته می‌شود که بالاترین حجم فضای اطلاعاتی نیز مخصوص اطلاعات عملیاتی است. در بحران‌های ناشی از جنگ، نیاز به یک سامانه اطلاعاتی چندمنظوره جهت افزایش آمادگی مدیران و اولویت‌بندی صحیح اقدامات در برخورد با بحران است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Research paper: The role of information systems in the management of military crises caused by war (Nazaja case study)

نویسنده [English]

 • mohammad jafari
Head of the Non-Active Defense Committee of Nezaja Faculty of Engineering
چکیده [English]

Abstract
One of the important features of today's world is the occurrence of instabilities and severe and extensive changes in different systems of a country. In the era of information explosion, with the ever-increasing needs, expectations, information, and various ecological-environmental and technological developments, human societies suddenly experienced a kind of instability, confusion, inflammation, and a special complexity, the consequence of which is the occurrence of dangerous events and crises in these societies, which It is not possible to get out of the deadlocks resulting from these crises with prudent management based on knowledge and wisdom. This research is practical in terms of the type of goal, and it is descriptive-analytical in terms of the type of data since it is based on the collection and analysis of information extracted from different aspects. The data collection method included library studies, interview techniques, and the use of questionnaires at the level of samples of the studied statistical community. The results of the research show that the information system is effective in increasing the readiness of organizations, increasing the decision-making power of managers, which leads to increased productivity in crises caused by war; Also, support services and public relations are known as the most involved part of the information system, and the highest amount of information space is also for operational information. In crises caused by war, there is a need for a multi-purpose information system to increase the readiness of managers and to properly prioritize action in dealing with the crisis.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords:  military crisis
 • information systems
 1. امیدوار، مجید (1384)، مقدمه‌ای بر سیستم‌های اطلاعاتی، مجلۀ علمی ترویجی موج نو.
 2. اسناد و مدارک موجود در ستاد مدیریت بحران نزاجا-معاونت عملیات نزاجا که در نامه‌های شماره 26/1/444/م ف- 6/6/89 و 41/3/1/74623- 3/6/87 اعلام شده است.
 3. اثنی‏عشری، حسین (1384)، نگرش جدید به مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه، دومین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات.
 4. اچ.اسکلیز، رابرت (1384)، جنگ آینده، انتشارات سپاه پاسداران.
 5. اسناد و مدارک موجود در ستاد مدیریت بحران نزاجا- معاونت عملیات نزاجا که در نامه‌های ش 26/1/444/م ف- 6/6/89 و 41/3/1/74623- 3/6/87 اعلام شده است.
 6. آذر، عادل (1385)، آمار و کاربرد آن در مدیریت (تحلیل آماری)، دوم، پاییز،سمت.
 7. بیرودیان، نادر (1385)، مدیریت بحران: اصول ایمنی در حوادث غیره‏منتظره، مشهد: جهاد دانشگاهی مشهد.
 8. پناهی، نورالدین؛ محمدنژاد، وحید (1386)، بررسی مدیریت بحران و آسیب‌پذیری کلان‌شهرها در ارتباط با بلایای طبیعی در ایران، دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی.
 9. تاجیک، محمدرضا (1379)، مدیریت بحران، نقدی بر شیوه‌های تحلیل و تدبیر بحران در ایران، تهران: فرهنگ گفتمان.
 10. تقی­زاده مطلق، محمد (1379)،راهنمای طرح شهری در نظام شهرسازی، مجلۀ جستارهای شهرسازی، 1383.
 11. توربان، افرایم (1386)، فناوری اطلاعات در مدیریت، ترجمۀ دکتر حمیدرضا ریاحی، چ 2، ج 1 و 2 و 3، پیام نور.
 12. جک گاتز، چاک (2003)، مدیریت بحران در بخش‌های خصوصی و دولتی، ترجمۀ علی پارساییان)، تهران: ترمه.
 13. حیدری زنگه، غلامرضا (1388)، نقش ERP برای آماده‌سازی سازمان‌ها برای خصوصی‌سازی، دومین همایش تجربیات پیاده‌سازی ERP،29 و 30 آبان.
 14. درابک، توماس ای (1383)، مدیریت بحران، اصول و راهنمای عملی برای دولت‌های محلی، شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهری تهران.
 15. زارع، احد (1388)، ارزیابی آمادگی استقرار سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان بر مبنای مدل 7S مکینزی دومین کنفرانس سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان،6 و 7 بهمن.
 16. زارع، مهدی (1384)، مقدمه‌ای بر زلزله‎شناسایی کاربردی، پژوهشکدۀ بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران.
 17. سادات، سید محمد (1380)، «نقش لجستیک در حوادث غیرمترقبه ـ زلزله»، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه امام حسین (ع).
 18. سیاست­های کلی مصوب مقام معظم رهبری در خصوص پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه طی نامه 100/230/117/خ- 24/4/88 اعلام شده است.
 19. صمدی، حمزه (1391)، نقش سیستم‌های اطلاعاتی و فن‌آوری در مدیریت بحران.
 20. علی­آبادی، جلال؛ نادری، وحید (1391)، سیستم‌های اطلاعات مدیریت، چ 2، انتشارات مانز.
 21. کلانتری، خلیل (1382)، پردازش و تحلیل داده­ها در تحقیقات اجتماعی و اقتصادی، تهران: شریف.
 22. محمودی، سید محمد (1382)، نقش سیستم‌های اطلاعاتی در مدیریت بحران، مجلۀ فرهنگ مدیریت، ش 4.
 23. مؤسسۀ آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاع (1384)، طرح فرا سازمانی فرماندهی و کنترل، بررسی فنی سیستم‌های مخابراتی C4I، انتشارات دانشگاه تهران.
 24. موحدی‎نیا، جعفر (1383)، دفاع غیرعامل، ستاد تدوین متون درسی دافوس، بهار.
 25. نادری، وحید (1393)، برنامه‌ریزی منابع سازمان، چ 2، انتشارات مانز.
 26. همتی، بابا محمودی، نظام افتخاری (1383)، «به‌کارگیری سیستم فرماندهی سوانح در لجستیک حوادث غیرمترقبه»، اولین کنفرانس لجستیک و زنجیرۀ تأمین.
 27. یاراحمدی خراسانی، مهدی (1389)، بحران؛ واقعیتی جدایی‌ناپذیر از ماهیت درونی سازمان‌ها، نشریۀ علمی، پژوهشی و اطلاع‌رسانی انجمن مدیریت ایران.

 

ب. منابع انگلیسی

 1. A,Hakim.h, A practical model on controlling the ERP implementation risks. Information Systems 35. 204–214 (2010)
 2. Hwang, Peter; Lichtenthal, J. David; “Anatomy of organizational Crises”; Institue for the Study of Business Markets(ISBM) Report 28; P. 13-15, the Pensylvania; 1999.
 3. Interest Groups and Congress: Lobbying, Contributions and Influence (Longman Classics Series), ISBN-13: 9780321121875 • Published July 2003
 4. John A. Parnell;l William Rick crandall; Michael L. Menefee; “Management Perceptions of Orgaizational Crises: A cross-cultural study of egyption managers”; Academy of strategic and organizational leadership journal; Volume 1; Number 1; P. 9-10. 1997
 5. John E. Spillon and William Rick Crandall; “Crisis Planning in the Nonprofit Sector: Should Occur?” P. 18. Southern Business Review Spring 2002
 6. Jose L, Salmeron, Cristina.L(2010). A multicriteria approach for risks assessment in ERP maintenance. The Journal of Systems and Software 83. 1941–1953
 7. Kreitner, Robert; “Management”; 7th ed.; Boston: Houghton Mifflin Co. P. 618; 1998;
 8. Langseth, Petter, 1999, Update on Uganda Staying the Course , World Bank PREM –News June 1999. Published as part of “Rent Seeking Riles, World Bank Survey Corruption in Uganda by Alice Storch, June 1999
 9. Longman dictionary of contemporary English (4th ed.). London: Pearson Education Limited. (2005).
 10. Mitroff, Ian I.; Paul Shrivastava; and Ferdaus E. Udwadia; “Effective Crisis Management”; Vol. 1; P. 60. ; Academy of Management Executive Journal; 1978
 11. Neil A. Morton, Qing Hu.Implications of the fit between organizational structure and ERP: A structural contingency theory perspective. International Journal of Information Management 28. 391–402.(2008).
 12. Mohamad Ibrahim Mohamad, Mohammad Ali Nekooie, Naadira Binti Che Kamaruddin“The Adequacy of Contractual Provisions in Managing Construction Failure in Malaysia” Vol 4, No 1 (2012).
 13. Nudell (Mayer) : The hand book for, Effective Emegency and crisis management, Lexington Books, USA, 1988.