مطالعه تطبیقی عناصر راهبردهای نظامی به‌کار رفته در نبردهای زمینی دو جنگ جهانی اول و دوم

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

رئیس

چکیده

موضوع جنگ جهانی اول و دوم به دلیل گستردگی و جهانشمولی و به لحاظ تأثیرات بسیار عمیق و کلی آن در روند و سیر صعود و سقوط قدرت‌ها و پیدایش کشورها و نظام‌های جدید و نابودی برخی کشورها و نظام‌ها، تأثیرات مهمی در پیمان‌های تازة سیاسی و زندگی ملت‌ها داشته است. هدف از این پژوهش تطبیق راهبردهای نظامی به‌کار رفته در نبردهای زمینی دو جنگ جهانی اول و دوم می‌باشد. با توجه به ماهیت موضوع و در مسیر پاسخ‌گویی به سوال‌های اصلی و فرعی، در این تحقیق از روش تحلیل محتوا جهت مفهوم‌برداری از داده‌ها و به شیوه مطالعه تطبیقی جهت بررسی و تجزیه و تحلیل موضوع استفاده شده است.  از نظر نوع تحقیق در دسته پژوهش‌های توسعه­ای قرار دارد. روش و ابزار گردآوری اطلاعات و داده‌ها نیز به شیوه کتابخانه‌ای اسنادی می‌باشد. نتایج تحقیق نشانگر آن است که در جنگ جهانی اول، آتش و در جنگ جهانی دوم، تحرک نقش اصلی را بر عهده داشته‌اند. ورود تانک در جنگ جهانی اول و هواپیما در جنگ جهانی دوم، ماهیت جنگ را در عرصه فناوری دستخوش تحول نمود. عمق میدان نبرد در جنگ جهانی دوم نسبت به اول به­دلیل افزایش برد سلاح‌ها افزایش یافت. تغییر و تحول در ابزارهای راهبردی از آتش به تحرک میل نموده و بعد چهارم جنگ یعنی اهمیت «زمان» را بیش از پیش آشکار ساخت. تنوع در روش‌های جنگیدن، مانور و قابلیت انعطاف در عرصه میدانی را عاملی برترساز معرفی نمود. اهداف فقط از جنبه نظامی خارج و با جنبه‌های متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، راهبردی و ... مورد کنکاش قرار گرفت.
 
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Defense and Security Affairs of Government Spending on Social Welfare during the Business Cycle (Approach NARDL)

نویسندگان [English]

  • REZA SHAHGHOLIAN
  • FRIDON TALEBPOOR
  • DAVOOD AGHAMOHAMMADI
BOSS
چکیده [English]

Government spending on defense, order, and security is a fundamental principle of territorial integrity maintaining, and stabilizing a society. Therefore, allocating the appropriate budget in this area, given the correct understanding of the economic situation of the country, is a guarantee for development and increasing welfare. The purpose of this study is to investigate the impact of total government spending and the impact of government spending on defense and related chapters, including order and security and defense on the Amartyasen Social Welfare Index during business cycles in the Iranian economy. In this regard, the nonlinear regression with distributed lags (NARDL) has been used during the period of 1973-2019. The results show that government expenditures in defense affairs and defense Season during the recession plus the season of order and security in boom periods when positive shocks apply and government spending in defense affairs and defense, order and security seasons during boom periods plus defense seasons during periods of recession when negative shocks occur have increased social welfare. Positive and negative shocks to total government spending during business cycles have reduced and increased social welfare, respectively. Also, the impact of government spending components on social welfare is asymmetric.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Defense and Security Affairs
  • Business Cycles
  • Amartyasen Social Welfare Index
  • NARDL