واکاوی و مقایسه فرآیند بودجه‌بندی در سازمان‌های نظامی و خصوصی (غیردولتی) جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

رئیس

چکیده

چکیده
بودجه­بندی، تصویر فردای سازمان است که در چارچوب یک برنامه­ مالی حاوی پیش­بینی درآمدها و برآورد هزینه­ها نوشته می­شود و موجب عملیاتی شدن سیاست­ها و اهداف قانونی سازمان می­شود. وجود بودجه­بندی مناسب در سطوح کلان، یکی از عوامل مؤثر دستیابی به منافع ملّی به شمار رفته که مبتنی بر آن منابع و الزامات راهبردهای اثربخش تعیین می­شوند. نوع این تحقیق، کاربردی و با هدف واکاوی و مقایسه فرآیند بودجه‌بندی در سازمان­های نظامی و خصوصی (غیردولتی) در ج.ا.ایران به روش موردی زمینه­ای است. هدف این تحقیق مقایسه بین فرآیند بودجه‌بندی در سازمان­های نظامی و خصوصی (غیردولتی) در جمهوری اسلامی ایران است.
شیوه گردآوری داده­ها و اطلاعات مورد نیاز، کتابخانه­ای، اسنادی و میدانی است در همین رابطه پرسشنامه­های مربوطه طراحی گردیده و بین جامعه آماری 62 نفری خبره که سابقه خدمت در مشاغل مرتبط با موضوع را دارند به‌صورت تمام شمار توزیع و با استفاده از روش­های تجزیه‌وتحلیل آمار توصیفی و استنباطی و نرم‌افزار SPSS به جمع­بندی و ارزیابی سؤال­های تحقیق پرداخته شده است. نتایج حاصله از تحقیق نشان می‌دهد که در سازمان‌های نظامی بودجه‌بندی مبتنی بر تدابیر و منویات و فرامین مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا، دارای رویکرد تهدید محور و مأموریت محور و هماهنگ با شیوه­نامه تدوین بودجه کل کشور و حسابداری آن نقدی است؛ ولی این امر در مؤسسات و سازمان‌های خصوصی (غیردولتی) مبتنی بر چشم‌اندازها و کسب منافع سازمان با رویکردهای رقیب محور، سودمحور و حسابداری تعهدی و بودجه‌بندی بر اساس سیاست‌های بودجه‌ای شرکت یا سازمان است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis and comparison of the budgeting process in military and private (non-governmental) organizations of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • reza shamlo
  • mohsen rostami
boss
چکیده [English]

Abstract
Budgeting is the image of the organization's future, which is written in the framework of a financial plan containing revenue forecast and cost estimation, and makes the organization's policies and legal goals operational. The existence of appropriate budgeting at the macro level is one of the effective factors of achieving national interests, based on which the resources and requirements of effective strategies are determined. The type of this research is practical and with the aim of analyzing and comparing the budgeting process in military and private (non-governmental) organizations in the Republic of Iran in a case-by-case method. The purpose of this research is to compare the budgeting process in military and private (non-governmental) organizations in the Islamic Republic of Iran.
The method of collecting the required data and information is library, documentary and field. In this regard, the relevant questionnaires were designed and distributed among the statistical population of 62 experts who have experience in jobs related to the subject. Descriptive and inferential statistical analysis methods and SPSS software have been used to summarize and evaluate the research questions. The results of the research show that in military organizations, budgeting is based on the measures and menus and orders of the Supreme Leader and the Commander-in-Chief, has a threat-oriented and mission-oriented approach and is coordinated with the guidelines for compiling the country's budget and its cash accounting; But in private (non-governmental) institutions and organizations, this is based on the prospects and gaining the benefits of the organization with competitor-oriented, profit-oriented approaches and accrual accounting and budgeting based on the company's or organization's budget policies.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: budget
  • budgeting
  • budgeting process
  • military organizations
  • private (non-governmental) organizations