مقاله پژوهشی: تدوین راهبردهای کلان جنگ ترکیبی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکترای علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی و پژوهشگر جنگ آینده

چکیده

جنگ ترکیبی در جبهه مقاومت (عراق، سوریه، یمن) درحال اجرا می­‌باشد، چهار سناریوی «جنگ فرسایشی، جنگ خارج از واپایش (کنترل) و سپس در واپایش محدود، جنگ بی­‌قاعده و سیال، جنگ واپایش از راه دور و نزدیک» برای جنگ­‌های ترکیبی بیان شده است. با توجه به این سناریوها، الگوی جنگ آینده علیه ج.ا.ایران «دومینویی»، پیش­‌بینی شده که روش مقابله با آن جنگ مقاومت است. هدف اصلی این مقاله، تدوین راهبردهای کلان جنگ ترکیبی (هیبریدی) می­‌باشد. جامعه آماری این پژوهش 41 نفر است که به روش زمینه­‌ای موردی انجام گردیده و از نوع توسعه­‌ای- کاربردی می­‌باشد. روش گرد­آوری اطلاعات میدانی و کتابخانه­‌ای بوده و با استفاده از داده‌­های آماری، تحلیل شده است. پس از انجام بررسی‌ها تعداد 10 مورد قوت، 8 مورد ضعف، 5 مورد فرصت و 5 مورد تهدید به‌دست آمد. تخصیص منابع با استفاده از قوت­‌ها و فرصت­‌ها به‌منظور مرتفع نمودن تهدیدها و ضعف­‌های موجود انجام شده است. بر اساس موقعیت راهبردی به­‌دست آمده، وضعیت نیروهای مسلح ج.ا.ایران در جنگ آینده در مسیر تهاجم خفیف قرار گرفته است. بر اساس الگوی SWOT تعداد چهار راهبرد کلان ارائه گردیده که پس از تلفیق آن با هفت ویژگی راهبردی بنیادی و مهم جنگ ترکیبی، در نهایت 11 پیشنهاد مناسب ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Codify of Hybrid War’s Macro Strategies

نویسنده [English]

 • Fathallah Kalantari
PH.D of Strategic Defense Sciences, National Defense University and Future War Researcher
چکیده [English]

The hybrid war is running in the resistance front (Iraq, Syria, Yemen). There are four scenarios for hybrid war: "attrition war, without control war & then limited control, irregular warfare, the far and close control of war". According to these scenarios, the pattern of future war against the Islamic Republic of Iran will be "domino war", and the method against it, must be “Resistance War”. The main objective of this paper is the codify of hybrid war`s macro strategies. The study population consisted of 41 people and the method is developing- functional.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Threat
 • Future war
 • hybrid war
 • strategy
 • Resistance
 1. الف. منابع فارسی
  1. قرآن کریم
  2. امام خامنه‌ای(مدظله­‌العالی)، سیدعلی، مجموعه بیانات، قابل دسترسی در وبگاه www.Khamenei.ir
  3. افشردی، محمدحسین (1393)، جزوه درسی طرح‌ریزی راهبردی نظامی در صحنة جنگ و عملیات، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی.
  4. رشید، غلامعلی و همکاران (1393)، واکاوی الگوهای حاکم بر جنگ آینده و مقایسه آن با جنگ هشت‌ساله و جنگ­‌های اخیر، فصلنامه راهبرد دفاعی، شماره 48.
  5. زهدی، یعقوب و کلانتری، فتح­‌ا... (1395)، جزوه واکاوی پارادایم­‌های جنگ آینده، تهران، مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی.
  6. کلانتری، فتح­‌ا... (1394)، واکاوی راهبرد نظامی آمریکا در جنگ­‌های حال و آینده، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال سیزدهم، شماره 51.
  7. کلانتری، فتح­‌ا... (1395)، جلسه خبرگی جنگ آینده، تهران، مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی.
  8. محرابی، غلامرضا (1394)، جزوه جنگ آینده، تهران، معاونت اطلاعات و امنیت ستاد کل نیروهای مسلح.
  9. یارندی، محسن (1394)، جنگ ترکیبی(هیبریدی)، نمای راهبردی (نشریه مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی)، شماره 10.

   

  ب. منابع انگلیسی

  1. Chandler, Alfred (1992), Strategy and Structure, Cambridge, MIT Press.
  2. Huber, Tomas (2014), The Report of United States Army Special Operations Command, New York, Department of Defence U.S.A.