مقاله پژوهشی: مشخصات جنگ احتمالی آینده علیه ج.ا.ایران و راهبردهای مقابله با آن

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دکترای علوم دفاعی راهبردی، گرایش سیاست دفاعی و پژوهشگر جنگ آینده

چکیده

جنگ دارای سه سطح راهبردی، عملیاتی و راهکنشی (تاکتیکی) است، هر کدام از سطوح یادشده دارای ویژگی­‌های خاص خود می­‌باشد. هر فضا و مکانی که در آن جنگ اجرا شود، بُعد نام دارد؛ مثل زمین، هوا، دریا و ... هدف اصلی این مقاله بیان ابعاد و ویژگی­‌های راهبردی جنگ آینده و تدوین راهبردهای جنگ احتمالی آینده علیه ج.ا.ایران می­‌باشد. این پژوهش به روش زمینه­‌ای-موردی انجام گردیده و از نوع توسعه­‌ای-کاربردی می­‌باشد؛ روش گردآوری اطلاعات میدانی و کتابخانه­‌ای بوده و جامعه آماری 73 نفر، که با استفاده از روش­‌های تحلیل خبرگی، تحلیل شده است. نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که جنگ­‌های آینده دارای 7 بُعد (زمینی، دریایی، هوایی، فضایی، سایبری یا فضای مجازی، شناختی یا فضای ذهن و رسانه‌ای) و 10 ویژگی راهبردی (چندوجهی بودن، شناخت‌محوری، هوشمندی، تأثیرمحوری، فناورپایگی، قابلیت­‌محوری، مردم­‌پایگی، فرماندهی و واپایش برخط و افقی، اشراف اطلاعاتی، ارزش‌­محوری و آرمان­‌محوری) می­‌باشد. پس از مطالعه محیطی تعداد 9 مورد قوت، 8 مورد ضعف، 6 مورد فرصت و 6 مورد تهدید به­‌دست آمده است. بر اساس الگوی SWOT تعداد 8 راهبرد ارائه گردیده که با 10 ویژگی راهبردی،­ بنیادی و مهم جنگ آینده تلفیق شده و بر اساس آن 8 پیشنهاد مناسب ارائه شده است. طبق موقعیت راهبردی به­‌دست آمده، وضعیت نیروهای مسلح ج.ا.ایران در جنگ آینده وضعیت مطلوبی است و در ابتدای ربع اول، یعنی مسیر تهاجم معطوف به قوت قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Characteristics of a Possible Future War against I.R. of Iran and Strategies to Deal with It

نویسنده [English]

 • Fathollah Kalantari
PH.D of Strategic Defense, Defense Policy and Researcher of the Future War
چکیده [English]

A war involves three strategic, operational and tactical levels and each of these mentioned levels has its own characteristics. Any space and place in which a war is being implemented is called a dimension, such as land, air, sea, etc. The main objective of this paper is to outline the strategic dimensions and features of the future war and to provide strategies of the future war against I.R. of Iran. It should be. This research has been carried out through using a field- and case-oriented method and is of a developmental-applied nature; the method of data collection was a library and field-oriented approach. The statistical population of the study was 73 individuals, which analyzed using the expertness analysis methods. The results of the research indicate that future wars have 7 dimensions (terrestrial, naval, aerospace, cyber or cyberspace, cognitive or media and mind space) and 10 strategic features (multidimensionality, cognitive-orientedness, intelligence-hood, impact orientedness, technology orientedness, capability-orientedness, people-orientedness, online and horizontal commanding and controlling, informational domination, value orientedness and idealism). After the environmental study, 9 cases of strength, 8 cases of weakness, 6 cases of chance and 6 cases of threat were obtained. Based on the SWOT model, eight strategies have been presented that have been combine with 10 strategic, fundamental and important features of the future warfare and based on them 8 appropriate suggestions have been presented. According to the obtained strategic position, the condition of the Armed Forces I.R. of Iran in the forthcoming war is a desirable situation, and at the beginning of the first quarter, i.e., the direction of the invasion has been focused on strength.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Future war
 • combined war
 • capacity-orientedness
 • impact orientedness
 1. الف. منابع فارسی
  1. بیانات فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای(مدظله­‌العالی)، قابل دسترسی در وبگاه: www.Khamenei .ir
  2. حسنلو، خسرو، (1388)، مروری بر مفاهیم جنگ و بررسی تأثیر ویژگی جنگ­‌های آینده بر سیاست دفاعی، مرکز آینده­‌پژوهی علوم و فناوری دفاعی، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
  3. حیدری، کیومرث، (1390)، جنگ‌­های آینده، انتشارات مانز.
  4. رشید، غلامعلی و همکاران، (1393)، جنگ آینده، فصلنامه راهبرد دفاعی، تهران، مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی، شماره 48.
  5. شاه­‌حسینی، مجید، (1384)، اهداف هالیود از توجه ویژه به آخرالزمان، دوهفته‌­نامه بشری، سال اول شماره 11.
  6. کلانتری، فتح‌­ا...، (1394)، واکاوی راهبرد نظامی آمریکا در جنگ­‌های حال و آینده، فصلنامه راهبرد دفاعی، تهران، مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی، شماره 51.
  7. کلانتری، فتح­‌ا...، (1395)، تدوین راهبردهای کلان جنگ ترکیبی، فصلنامه راهبرد دفاعی، تهران، مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی، شماره 51.
  8. محمدی­‌نجم، سیدحسین، (1387)، بُعد پنجم جنگ، تهران انتشارات مرکز آینده­‌پژوهی علوم و فناوری دفاعی، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
  9. منزوی، مسعود، (1388)، پارادایم­‌های حاکم بر جنگ­‌های آینده، مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری دفاعی، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
  10. هیلزگری، کریس، (1381)، جنگ پست­‌مدرن، ترجمه احمدرضا نقاء، تهران، انتشارات دانشگاه امام حسین(ع).

   

  ب. منابع انگلیسی

  1. Chandler, Alfred, (1992), Strategy and Structure, Cambridge, MIT Press.
  2. Mary C. Fitzgerald, (1994), The Russian Military’s Strategy for Sixth Generation Warfare, Andrew F. Krepinevich, Cavalry to Computer: The Pattern of Military Revolution, the National Interest.