الگوی بهره‌‌وری فرماندهان در عرصة جهاد از دیدگاه قرآن کریم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دبیر گروه محیط‌شناسی و تهدیدشناسی مرکز مطالعات راهبردی آجا (مدرس ممتاز پایه 11)

چکیده

بیشتر کشورهای جهان و به تبع آن‌ها ج.ا.ایران به‌دنبال ارتقای سطح بهره­‌وری کارکنان نیروهای مسلح خود در انجام مأموریت­‌های واگذاری هستند و از آنجا که ایران اسلامی، قانون اساسی خود را بر مبنای تعالیم قرآن کریم وضع کرده، بنابراین می­‌طلبد که ملاک ارزیابی فرماندهی که افتخار خدمت در نیروهای مسلح چنین کشوری را دارد، بر اساس آموزه­‌های قرآنی تعیین شود. این مقاله به‌دنبال پاسخ به این پرسش است که الگوی بهره‌­وری فرماندهان از دیدگاه قرآن کریم کدام است؟ مقاله حاضر دارای روش داده‌‌بنیاد بوده و چون با استفاده ازیافته‌های قرآنی درصدد ارائه الگوی قرآنی بهره‌وری فرماندهان در نیروهای مسلح ج.ا.ایران می­‌باشد، از نوع کاربردی محسوب می­‌شود. جامعه آماری تحقیق مشتمل بر آیات نورانی قرآن کریم، تفاسیر قرآن کریم و همچنین 20 نفر از خبرگان علوم و معارف قرآنی و امور دفاعی می‌باشند که به روش هدفمند انتخاب شده­‌اند. در مقاله حاضر، روش­‌های گردآوری داده‌­ها، میدانی و کتابخانه­‌ای است و ابزار گرد­آوری اطلاعات از خبرگان، پرسشنامه می­‌باشد. بر اساس یافته‌های این تحقیق، مؤلفه­‌های اقتدارگرایی، معنویت‌محوری، کیفی‌مداری و شایسته‌پروری بر الگوی بهره‌­وری فرماندهان مؤثرند و از سویی، پیامد بهره‌­وری فرماندهان، ایجاد و حفظ امنیت جامعه در برابر دشمنان می­‌باشد. مؤلفه معنویت‌‌محوری فرمانده بیشترین تأثیر و مفهوم قدرت جسمانی فرمانده کمترین تأثیر را بر ایجاد بهره­‌وری دارد. گفتنی است که 94 درصد خبرگان (اکثریت مطلق) تأثیر مؤلفه­‌های یادشده را بر الگوی بهره­‌وری فرماندهان بسیار زیاد دانسته­‌اند.

کلیدواژه‌ها


1. برنامه نرم‌افزاری چندرسانه‌­ای جامع تفاسیر نور قرآن کریم، مرکز فرهنگ و معارف قرآن.
2. برنامه نرم‌افزاری شجره طوبی قرآن کریم، مرکز فرهنگ و معارف قرآن.
3. خاکی، غلامرضا، (1382)، مدیریت بهره‌وری (تجزیه‌‍وتحلیل آن در سازمان)، تهران، مرکز انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.  
4. دانش‌آشتیانی، محمدباقر، (1388)، الگوی طرح­‌ریزی راهبرد دفاعی - امنیتی، تهران، انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی.
5. رستمی، محمود، (1386)، فرهنگ واژه­‌های نظامی، تهران، انتشارات ایران سبز.
6. روح­بخش، سیدعلی، (1389)، دانشنامه سوره‌­های قرآن، چاپ دوم، قم، انتشارات ورع.
7. ساروخانی، باقر، (1377)، روش­‌های تحقیق در علوم اجتماعی، جلد یکم، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
8. سلمانی قهیازی، احمد، (1389)، مدیریت بهره­‌وری و تعالی سازمانی، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی.
9. مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، (1367)، تفسیر نمونه، چاپ سوم، قم، انتشارات دارالکتب الاسلامیه.
10. هاشمی رفسنجانی، اکبر و جمعی از محققان، (1386)، تفسیر راهنما، چاپ پنجم، قم، انتشارات بوستان کتاب.