راهبردهای به‌کارگیری شده از سوی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی دریایی ارتش ج.ا.ایران در دفاع مقدس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

این تحقیق به­ منظور بررسی و اکتشاف راهبردهای نانوشته­ ای انجام شد که توسط نیروی دریایی ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در زمان دفاع مقدس مورد استفاده قرارگرفته است. هدف این تحقیق، اکتشاف راهبردهای به‌کارگیری شده توسط این دو نیرو، در دفاع مقدس و بهره­‌برداری در آینده می­‌باشد. برای پاسخ به این پرسش اصلی که چه راهبردهایی توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران و ارتش در دفاع مقدس به‌کارگیری شده ­است؟ با روش کتابخانه‌ای و با کار میدانی مصاحبه و پرسشنامه از جامعه نمونه آماری، اطلاعات موردنیاز گردآوری گردید. در این تحقیق، جامعه آماری 200 نفر محاسبه شد و از این تعداد با 20 نفر مصاحبه شد و 106 نفر نیز به‌عنوان نمونه آماری انتخاب گردید و با جمع‌بندی مصاحبه و تحلیل آماری پرسشنامه، نتیجه­‌گیری ارائه شد. نتایج گویای این بود که نیروی دریایی سپاه پاسداران و ارتش، راهبردهای پدافند از جزایر و سکوهای نفتی، امنیت شناورها و خطوط مواصلاتی ج.ا.ایران، پشتیبانی از سایر نیروها در جنگ، انهدام نیروی دریایی عراق و قطع دست دشمن از خلیج فارس و مقابله به‌مثل در جنگ نفت‌کش­‌ها را مورداستفاده قرار داده ­است.

کلیدواژه‌ها


1. امام خمینی(ره)، روح‌الله (1378)، صحیفه نور، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی(ره).
2. تهامی، سیدمجتبی (1380)، سیاست امریکا در قبال ایران طی دوره جنگ تحمیلی، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه.
3. کویین، جیمز برایین (1376)، مدیریت استراتژیک، ترجمه محمد صائبی، تهران، انتشارات مرکز آموزش دولتی.
4. درودیان، محمد (1379)، خونین شهر تا خرمشهر، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ.
5. دفتر پژوهش­‌های نظری و مطالعات راهبردی نیروی دریایی ارتش ج.ا.ایران (1392)، اطلس دفاع مقدس نداجا، تهران، انتشارات دفتر پژوهش­‌های نظری و مطالعات راهبردی نیروی دریایی ارتش ج.ا.ایران.
6. رستمی، محمود (1378)، فرهنگ واژه‌های نظامی، تهران، انتشارات ستاد مشترک آجا.
7. رستمی، علی‌اکبر (1391)، تبیین جایگاه دریا در راهبرد دفاعی ج.ا.ایران و راهکارهای تحقق الزامات آن، پروژه تحقیقاتی منتشرنشده، تهران، مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی.
8. سیاری، حبیب‌الله و همکاران (1391)، موج‌های خروشان، مجموعه تقویم تاریخ دفاع مقدس نداجا، جلد 11، تهران، انتشارات دفتر پژوهش‌های نظری و مطالعات راهبردی نیروی دریایی ارتش ج.ا.ایران.
9. سیاری، حبیب‌الله و دیگران (1391)، هوا دریا، ناجی آبادان، مجموعة تقویم تاریخ دفاع مقدس نداجا، جلد 10، تهران، انتشارات دفتر پژوهش‌های نظری و مطالعات راهبردی نیروی دریایی ارتش ج.ا.ایران.
10. عسگری، محمود (1392)، بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران در عرصه دریایی، نامه دفاع، نشریه مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی، شماره 33.
11. علایی، حسین (1391)، روند جنگ ایران و عراق، تهران، انتشارات مرزوبوم.
12. مرکز مطالعات نیروی دریایی سپاه (1392)، روزشمار دفاع مقدس، جزوة منتشر نشده.
13. مینتزبرگ، هنری (1376)، مدیریت استراتژیک، ترجمه محمد صائبی، تهران، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.
14. یزدان‌فام، محمود (1378)، اسکورت نفتکش‌ها، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ.