مقاله پژوهشی: راهبردهای فعال‌سازی جوانان در راستای ارتقای اقتدار ملی ج.ا. ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی و دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دوره هفتم دکترای مطالعات امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

هدف پژوهش پاسخ به این پرسش است که مناسب‌ترین راهبردهای فعال‌سازی جوانان در توسعه اقتدار ملی ج.ا.ایران کدام است؟ و مهم‌ترین نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای جوانان در این راستا چیست؟ نوع تحقیق، کاربردی، روش آن پیمایشی و حجم نمونه 400 نفر شامل 300 جوان 29- 15 ساله و 100 خبره در حوزه جوانان می‌باشد. ابزار گرد‌آوری اطلاعات، پرسشنامه همراه با مصاحبه است که بر اساس الگوی SWOT  در قالب 45 عامل تدوین گردید. بر اساس نتایج تحقیق، ظهور نسل چهارم جوانان کشور به‌عنوان نسل فناوری، متخصص و تحصیلکرده، مهم‌ترین نقطه قوت، بیکاری و کاهش فرصت‌های شغلی متناسب با تخصص و تحصیلات مهم‌ترین ضعف، پیشرفت‌های علمی جوانان کشور و ارتقای جایگاه علمی جوانان ایران در جهان، مهم‌ترین فرصت و تهاجم فرهنگی مهم‌ترین تهدید می‌باشند. راهبرد اصلیِ پیشنهادی «ساماندهی و توسعه همه فعالیت‌های جوانان در زمینه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، علمی- فناوری و نظامی با برنامه‌ریزی منسجم بخشی و فرابخشی در جهت تقویت قوت‌ها، رفع ضعف‌ها، حداکثر بهره‌مندی از فرصت‌ها، مقابله با تهدیدها و تبدیل آن‌ها به فرصت» می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Activation Youth Strategies For Promote I.R. Iran`s National Authority

نویسندگان [English]

  • Mohammad Bagher Khorramshad 1
  • Reza Alipuri 2
1 Associate Professor of Law and Political Science College, Allameh Tabatabaei University
2 Student in the 7th PhD in National Security Studies at the National Defense University
چکیده [English]

This study asked; what are the most appropriate strategies to enable young people for the development of national power in I.R. Iran? And; what are the main strengths, weaknesses, opportunities and threats of the youth in this context? Type of research is functional, its method is survey method and sample size is 400 that Consisting of 300 Youth 15 to 29 years old and 100 Expert in the field of youth. The data collection tool is questionnaire and interviews based on the SWOT model that it was developed based on 45 factors. As a result, The advent of the fourth generation of young people as a generation technology, professional and educated is the most important strong point, unemployment and reduced employment opportunities commensurate with experience and education is the most important weak point, scientific advances the country's youth and promote their academic standing in the world is the most important opportunity and cultural aggression is the most serious threat. The proposed strategy is "organization and development of all youth activities in the field of cultural, social, political, economic, scientific-technological and military planning to strengthen sectorial and cross-sectorial strengths, overcome weaknesses, the maximum benefit from the opportunities, threats and turn them into opportunities".

کلیدواژه‌ها [English]

  • national power
  • Youth
  • strategy
  • Activation
  • Social Networks
1. قرآن کریم.
2. امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی)، سیدعلی (1380)، راه واقعی جوانان، چاپ اول، تهران، مؤسسه فرهنگی قدر ولایت.
3. افتخاری، اصغر (1380اقتدار ملی، جامعه‌شناسی سیاسی قدرت از دیدگاه امام‌خمینی(ره)، چاپ اول، تهران، انتشارات سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی.
4. افتخاری، اصغر (1383)، کالبدشکافی اقتدار ملی، چاپ اول، تهران، مرکز تحقیقات دانشگاه امام‌ جعفر صادق(ع).
5. آقابخشی، علی (1375فرهنگ علوم سیاسی، تهران،‌ مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
6. بیرو، آلن (1366)، فرهنگ علوم اجتماعی، چاپ دوم، ترجمه باقر ساروخانی، تهران، نشر کیهان.
7. حاج علی‌اکبری، محمدجواد (1386)، برنامه توسعه و ارتقای مشارکت جوانان، چاپ اول، تهران، سازمان ملی‌ جوانان.
8. حسن‌بیگی، ابراهیم (1390مدیریت راهبردی، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت و دانشگاه عالی دفاع ملی.
9. دال، رابرت (1364)، تجزیه و تحلیل جدید سیاست، چاپ اول، ترجمه حسین مظفریان، تهران، نشر مترجم.
10. دانشجویان دوره هفتم مطالعات امنیت ملی (1390)، ارائة نظریه اقتدار ملّی در ج.ا.ا، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی، دانشکده امنیت ملی (مطالعات گروهی).
11. دهخدا، علی‌اکبر (1340)، لغت‌نامه دهخدا، جلد 32، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
12. سازمان ملی جوانان (1384)، سند ملّی جوانان، چاپ اول، تهران، معاونت مطالعات و برنامه‌ریزی سازمان ملی جوانان.
13. شرفخانی، جعفر (1385)، بررسی میزان مشارکت جوانان در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی»، نشریه فرهنگ ‌ایلام.
14. عبدالمطلب، عبدالله (1383)، نگرش‌ها و رفتارهای مشارکتی جوانان، تهران، انتشارات سازمان ملی جوانان.
15. عالم، عبدالرحمن (1373بنیادهای علم سیاست، چاپ سوم، تهران، نشر نی.
16. فرد، دیوید (1382)، مدیریت استراتژیک، (چاپ چهارم)، ترجمه علی پارسائیان و محمد اعرابی، تهران، دفتر پژوهش‌­های فرهنگی.
17. مرکز آمار ایران (1391)، نتایج عمومی سرشماری نفوس و مسکن سال 1391، چاپ اول، تهران، انتشارات مرکز آمار ایران.
18. معین، محمد (1383) فرهنگ فارسی معین، چاپ بیست‌ویکم، تهران، انتشارات امیرکبیر.
20. منطقی، مرتضی (1383)، نسل سوم و چهارم: فرصت‌ها و تهدیدها، تهران، انتشارات سازمان ملی جوانان.