معرفی شاخص‏‌های کمّی سنجش اصلاح الگوی مصرف و ارتقای بهره‏‌وری در نظام‌های اداری و پشتیبانی نیروهای نظامی ج.ا.ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد MBA

2 دانشجوی دکتری رشته‎ رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی(ره)

3 کارشناس ارشد مدیریت دفاعی، دانشگاه امام حسین(ع)

4 دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباطات، دانشگاه امام رضا(ع)

چکیده

نیروهای مسلح کشورها بخشی از ظرفیت‌های تولید امنیت می­‌باشند که بخش بزرگی از منابع و امکانات کشورها را به خود اختصاص می­‌دهند و لزوم توجه به درست هزینه نمودن و استفاده صحیح از منابع و امکانات واگذارشده به آن‌ها نیاز به اثبات ندارد. این پژوهش به بررسی نظام­‌های اداری و پشتیبانی با تعریف مشخصی از این دو نظام پرداخته است. پژوهش حاضر از آن نوع مطالعه‏‌های کمّی و کیفی (ترکیبی) می‌باشد که با استفاده از روش مطالعه اسناد و پیمایش و مصاحبه عمیق انجام شده است. جامعه آماری مقاله، بخش­‌هایی از ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌‍باشد که با انجام مصاحبه از 19 نفر از مسئولان و همچنین تکمیل پرسشنامه­ برابر حجم نمونه به تعداد 760 نفر از کارکنان ارتش و سپاه، به شاخص­‌هایی برای سنجش و ارزیابی بهره‌وری رسیده است. یافته کلی پژوهش، احصای 157 شاخص برای سنجش و 75 راهکار پیشنهادی برای بهبود بهره‌‌وری و الگوی مصرف می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


1. قرآن کریم.

2. امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی)، سیدعلی، (1386، 1387، 1388)، مجموعه بیانات، قابل دسترسی در: www.Khamenei.ir.

3. ابطحی، سیدحسین و بابک کاظمی (1380)، بهره‌وری، چاپ دوم، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌‏های بازرگانی.

4. امامی میبدی، علی (1379)، اصول اندازه‌گیری کارآیی و بهره‌وری، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌‏های بازرگانی.

5. بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی (1378)، مفاهیم اساسی بهره‌وری، تهران، ترجمه و نشر معاونت اقتصادی و برنامه‌ریزی بنیاد.

6. خاکی، غلامرضا (1382)، مدیریت بهره‌وری تجزیه و تحلیل آن در سازمان، چاپ سوم، تهران، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی.

7. طاهری، شهنام (1382)، بهره­‌وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان‌ها، تهران، امیرکبیر.

8. طرهانی، فرزاد (1389)، راهکارهای صنایع دفاعی در نیروهای مسلح، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال هشتم، شماره 29.

9. عنبرستانی، محمود (1378)، فرهنگ عمومی لجستیک، تهران، اداره لجستیک ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

10. قاضی‌زاده‌فرد، سیدضیاءالدین (1389)، اصلاح الگوی مصرف و نیروهای مسلح، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال هشتم، شماره 29.

11. لهسائی‌زاده، عبدالعلی (1385)، فرهنگ مصرف‌گرایی نوین و لزوم برنامه‌ریزی برای آن، قابل دسترسی در: iranpress.ir.www

12. مقدم، یوسف (1378)، توانمندسازی و بهره‌وری نیروی انسانی، ارائه شده در: همایش بهره‌وری، بروجرد، دانشگاه بروجرد.