مقاله پژوهشی: معرفی شاخص‏‌های کمّی سنجش اصلاح الگوی مصرف و ارتقای بهره‏‌وری در نظام‌های اداری و پشتیبانی نیروهای نظامی ج.ا.ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد MBA

2 دانشجوی دکتری رشته‎ رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی(ره)

3 کارشناس ارشد مدیریت دفاعی، دانشگاه امام حسین(ع)

4 دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباطات، دانشگاه امام رضا(ع)

چکیده

نیروهای مسلح کشورها بخشی از ظرفیت‌های تولید امنیت می­‌باشند که بخش بزرگی از منابع و امکانات کشورها را به خود اختصاص می­‌دهند و لزوم توجه به درست هزینه نمودن و استفاده صحیح از منابع و امکانات واگذارشده به آن‌ها نیاز به اثبات ندارد. این پژوهش به بررسی نظام­‌های اداری و پشتیبانی با تعریف مشخصی از این دو نظام پرداخته است. پژوهش حاضر از آن نوع مطالعه‏‌های کمّی و کیفی (ترکیبی) می‌باشد که با استفاده از روش مطالعه اسناد و پیمایش و مصاحبه عمیق انجام شده است. جامعه آماری مقاله، بخش­‌هایی از ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌‍باشد که با انجام مصاحبه از 19 نفر از مسئولان و همچنین تکمیل پرسشنامه­ برابر حجم نمونه به تعداد 760 نفر از کارکنان ارتش و سپاه، به شاخص­‌هایی برای سنجش و ارزیابی بهره‌وری رسیده است. یافته کلی پژوهش، احصای 157 شاخص برای سنجش و 75 راهکار پیشنهادی برای بهبود بهره‌‌وری و الگوی مصرف می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Introduction of Quantitative Indicators to Measure the Consumption Pattern Reform and Improving Productivity in the Administrative and Logistics Systems of I.R. Iran's Armed Forces

نویسندگان [English]

  • Amir Reza Ghaemi 1
  • Heshmat Allah Yazdani 2
  • Mahmoud Anbarestani 3
  • Reza Abdulhosseini 4
1 Graduate MBA
2 PhD Student of Social Welfare, Allameh Tabatabai University
3 Master of Defense Management, Imam Hussein University
4 M.Sc. Student in Communication, Imam Reza University
چکیده [English]

The countries armed forces are the part of capacities security’s production,­ that they allocated a large proportion of countries’ resources ­ and does not need to prove that attention to making the true cost and best use of resources that assigned to them. This study examines the administrative and logistics systems with a clear definition of these two systems. This study is a quantitative and qualitative studies (combined), which it was conducted by depth interviews and a survey and study the documents. The populations of the article are some of ­ the I. R.  Iran’s military and the Iranian Revolutionary Guards of the Islamic Revolution and we interviewed with 19 people and officials and gathering questionnaires.­ The sample size are 760 personnel from the army and the guards, and then we reached to some the indexes ­and measures of efficiency. The finding of the present study is enumerating 157 indexes for assay and 75 proposed solutions to improve the efficiency and consumption patterns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consumption Pattern Reform
  • Efficiency
  • Administrative System
  • Logistic System
  • Armed forces
1. قرآن کریم.
2. امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی)، سیدعلی، (1386، 1387، 1388)، مجموعه بیانات، قابل دسترسی در: www.Khamenei.ir.
3. ابطحی، سیدحسین و بابک کاظمی (1380)، بهره‌وری، چاپ دوم، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌‏های بازرگانی.
4. امامی میبدی، علی (1379)، اصول اندازه‌گیری کارآیی و بهره‌وری، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌‏های بازرگانی.
5. بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی (1378)، مفاهیم اساسی بهره‌وری، تهران، ترجمه و نشر معاونت اقتصادی و برنامه‌ریزی بنیاد.
6. خاکی، غلامرضا (1382)، مدیریت بهره‌وری تجزیه و تحلیل آن در سازمان، چاپ سوم، تهران، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی.
7. طاهری، شهنام (1382)، بهره­‌وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان‌ها، تهران، امیرکبیر.
8. طرهانی، فرزاد (1389)، راهکارهای صنایع دفاعی در نیروهای مسلح، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال هشتم، شماره 29.
9. عنبرستانی، محمود (1378)، فرهنگ عمومی لجستیک، تهران، اداره لجستیک ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
10. قاضی‌زاده‌فرد، سیدضیاءالدین (1389)، اصلاح الگوی مصرف و نیروهای مسلح، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال هشتم، شماره 29.
11. لهسائی‌زاده، عبدالعلی (1385)، فرهنگ مصرف‌گرایی نوین و لزوم برنامه‌ریزی برای آن، قابل دسترسی در: iranpress.ir.www
12. مقدم، یوسف (1378)، توانمندسازی و بهره‌وری نیروی انسانی، ارائه شده در: همایش بهره‌وری، بروجرد، دانشگاه بروجرد.