مقاله پژوهشی: تبیین مختصات الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در بخش دفاع براساس منویات و تدابیر امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه افسری امام علی

2 استادیار دانشکده فرماندهی و ستاد آجا

چکیده

DOR:20.1001.1.17351723.1398.17.68.1.8
برابر تدابیر ابلاغی مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا (مدظله­‌العالی) و به منظور حرکت هدفمند و مشخص به سمت هدف‌های عالیه کشور، دستورکار قطعی نظام جمهوری اسلامی، دنبال کردن الگوی پیشرفت اسلامی- ایرانی است. مقاله حاضر به تبیین مختصات الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با محوریت بخش دفاع می‌پردازد. این مقاله از نظر هدف، اکتشافی است و با بررسی اسناد و مدارک موجود و تحلیل محتوای بیانات مقام معظم رهبری(مدظله‌­العالی) به شناسایی و تبیین این مهم پرداخته شده است. رویکرد این پژوهش، استقرایی و چگونگی انجام آن، کیفی است. باتوجه به ماهیت پژوهش، از نظریه داده‌­بنیاد استفاده شده است. برابر نظریه ارائه شده، خوداتکایی و خودکفایی به‌عنوان شرایط علی، عدالت­‌محوری به‌عنوان طبقه محوری، سرمایه اجتماعی به‌عنوان عامل مداخله‌­گر، اخلاق­‌مداری به‌عنوان بستر و زمینه‌ساز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت خواهند بود که پیامد و نتیجه راهبردهای ­تعامل و کنش شامل ارتقای توان علمی و خوداتکایی، فرصت­‌شناسی و آینده­‌نگری، سیاست­‌گذاری و برنامه‌­ریزی، بهبود مستمر، گفتمان‌سازی، توکل، ارتقای توانمندی و شایستگی مدیران، نگاه سامان­‌مند و فراگیر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Clarifying the Characteristics of the Iranian Islamic Model of Development in Defense Sector According to Imam Khamenei's Intentions and Policies (His Majesty)

نویسندگان [English]

 • Behnam Abdi 1
 • Alireza Naderi 2
1 Assistant Professor of Imam Ali (AS) Military University
2 Assistant Professor of the Faculty of Command and Staff of AJA
چکیده [English]

Based on the measurements stated by the Supreme Leader and the Commander-in-Chief of the Armed Forces (His Majesty) and in order to purposefully and clearly move towards the uppermost goals of the country, the Islamic Republic of Iran agenda is to pursue the Islamic-Iranian development model. This paper clarifies the characteristics of the Iranian Islamic model of progress with a focus on the defense sector. This paper is an exploratory one in terms of its purpose and has identified and explained this affair by examining the available documents and analyzing the content of the Supreme Leader's statements. This research is employed an inductive and qualitative approach. Regarding its nature, this research has used the theory of database. According to the proposed theory, self-reliance and self-sufficiency are considered as the conditions of causality, justice-centeredness as the pivotal class, social capital as the intervening factor, morality as the foundation and background of the Iranian Islamic model of progress. The consequence of the strategies of interaction and action will include improving scientific ability and self-reliance, opportunism and foresight, policy-making and planning, continuous improvement, discourse building, trust, improving the ability and competence of managers, is a systematic and comprehensive view.

کلیدواژه‌ها [English]

 • : Imam Khamenei (His Majesty)
 • Iranian Islamic model of progress
 • defense department
 • evolutionary economics
 • paradigm model
 1. الف. منابع فارسی

  1. امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی)، مجموعه بیانات، قابل دسترسی در: www.khamenei.ir

  2. آقاجانی، احمد و محمود عسگری، (1389)، الزام­‌های نظری طراحی الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت در حوزه دفاعی، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال هشتم، شماره 31.

  3. افجه­‌ای، سیدعلی اکبر، عبدالحسین خسروپناه و عباداله بانشی، (1393)، طراحی الگوی جامع رهبری اثربخش سازمانی با رویکرد الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی،  دوره سوم، شماره 7.

  4. امامی، سیدمجید، (1392)، از جامعه‌­شناسی تاریخی ایران تا نظریه سیاستی پیشرفت (توسعه)؛ نقش پارادایم ماهیت­‌گرا در ترسیم الگوی اسلامی ـ ایرانی هویت ملی، فصلنامه مطالعات ملی، سال چهاردهم، شماره 4.

  5. خلوصی، محمدحسین، (1391)، شاخص مشارکت سیاسی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، معرفت سیاسی، سال چهارم، شماره 2.

  6. خوش­‌چهره، محمد و نیک­‌بخش حبیبی، (1391)،  اصول پایه­‌ای و عناصر کلیدی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت از منظر اسناد فرادستی نظام ج.ا.ایران، فصلنامه راهبرد، دوره 21، شماره 62.

  7. ساعد، نادر، (1390)، چارچوب تدوین الگوی پیشرفت اسلامی - ایرانی و جنبه‌­های دفاعی آن: رهیافتی حقوقی، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال نهم، شماره 32 .

  8. سیف­‌الدین، امیرعلی و امیرحسین رهبر، (1392)، تسهیل­‌گری اسلام در جهت تحقق اقتصاد دانش­‌بنیان؛ نگرشی جدید به بستر نهادی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، فصلنامه سیاست علم و فناوری، سال پنجم، شماره 4.

  9. سید­جوادین، سیدرضا و محمدرحیم اسفیدانی، (1389)، تئوری­‌سازی داده‌­بنیاد و نرم‌­افزار Atlas.ti، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.

  10. دانایی‌­فرد، حسن، سیدمهدی الوانی و عادل آذر، (1386)، روش‌­شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع، تهران: نشر صفار.

  11. کیوان­‌حسینی، سیداصغر و راحله جمعه­‌زاده، (1390)، پیوندبخشی میان رویکرد دفاع همه­‌جانبه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛ چارچوب پیشنهادی، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال نهم، شماره 34.

  12. عبدی، بهنام و میثم توکلی، (1395)، مفهوم‌پردازی مدیریت جهادی در پرتو آموزه‌های نهج‌البلاغه، فصلنامه پژوهش‌­های مدیریت انتظامی، شماره 16، دوره یازدهم (شماره دوم).

  13. عبدی، بهنام و سیدحمید خدادادحسینی، (1394)، گذار به اقتصاد یادگیرنده در ایران: تبیین نقش آموزش عالی، فصلنامه آموزش در علوم انتظامی، سال سوم، شماره دوم.

  14. عبدی، بهنام و علی طاهری، (1394)، مفهوم‌­پردازی مدیریت جهادی در پرتو قرآن کریم، فصلنامه مطالعات بین‌­رشته‌­ای دانش راهبردی، سال پنجم، شماره 18.

  15. قاضی‌­زاده، سید ضیاءالدین، (1389)، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و نقش نیروهای مسلح، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال هشتم، شماره 31.

  16. قانعی­‌راد، محمدامین و آرش موسوی، (1387)، نظریه­‌های دانش و ویژگی­‌های ساختاری اقتصاد ایران، فصلنامه سیاست علم و فناوری، سال اول، شماره 4.

  17. مختاریان‌­پور، مجید، (1395)، مدل فرایندی طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، فصلنامه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، دوره 4، شماره 8.

   

  ب. منابع انگلیسی

  1. Fitjar, R. D. & Rodríguez-Pose, A. (2013). Firm collaboration and modes of innovation in Norway, Research Policy, 42-128– 138.
  2. Lundvall, B. A; Rasmussen, P. & Lorenz, E; (2008); Education in the Learning Economy: A European perspective; Policy Futures in Education, Volume 6 Number 6.
  3. Magnusson, L. & Ottosson, J. (1997); Evolutionary Economics and Path Dependency; Northampton: Edward Elgar Publishing, Inc.
  4. Strauss, A. & Corbin, J. (1992). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory, California: Sage Publications, Inc.
  5. Strauss, A. & Corbin, J. (1998). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory, California: Sage Publications, Inc., second edition.