اعلام زمان جلسه هیئت تحریریه 126 (بهار 1400)

جلسه هیئت تحریریه شماره 126 فصلنامه راهبرد دفاعی جهت بررسی مقالات برای چاپ در شماره 73 (بهار 1400) روز شنبه 11 اردیبهشت‌ماه 1400 ساعت 14 برگزار می‌گردد.