نویسنده = ������������ ����������������
تعداد مقالات: 1
1. مقاله پژوهشی: ارائه راهبردهای آمایش منطقه‌ای سواحل مکران ج.ا.ایران با رویکرد توسعه و امنیت پایدار

دوره 14، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 131-154

عباس علی‌پور؛ سیدمصطفی هاشمی؛ سیدحسین حسینی