نویسنده = ������������ ����������������
تعداد مقالات: 1
1. مقاله پژوهشی: رویکرد تلفیقی در اولویت‌بندی پروژه‌های توسعه محصولات جدید دفاعی

دوره 15، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 131-164

صادق شهبازی؛ سیدمجتبی سجادی؛ فریبرز جولای