نویسنده = ������������ ������������������������
تعداد مقالات: 1
1. مقاله پژوهشی: الگوی کاربردی‌ کردن اخلاق اسلامی در سازمان‌های نظامی

دوره 15، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 31-63

ماریه سیدقریشی؛ سیدعبدالرحیم موسوی؛ حسن سیفی