نویسنده = فتح‌الله کلانتری
مقاله پژوهشی: اصولِ رهنامه بسیج مستضعفین

دوره 13، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 79-105

یعقوب زهدی؛ فتح‌الله کلانتری؛ نصرالله محرابی