مقاله پژوهشی: مؤلفه‏ ها و پیامدهای جنگ هویتی علیه ج.ا.ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

. دکترای علوم دفاعی راهبردی و پژوهشگر جنگ آینده

چکیده

جنگ هویتی علائق مشترک افراد را شناسایی و آنها را در گروه‏‌های مختلف مرتبط می‏‌کند. در این جنگ خرده­‌فرهنگ‌‏ها احساس می‏‌کنند توسط فرهنگ غالب حذف می‏‌شوند، لذا به دامن سرویس‏‌های امنیتی کشورهای رقیب افتاده تا یک قدرت از خارج با سوارشدن بر بستر موجود، جهت تأمین منافع خودش نسبت به تقویت گسل فرهنگی اقدام کند. جنگ هویتی در اثر هم‏زمانی گسل‏‌های فرهنگی، قومی، ملی، نژادی و ... انجام می‏‌شود. هدف اصلی این مقاله تبیین مؤلفه‏‌ها و پیامدهای جنگ هویتی علیه ج.ا.ایران است. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی با رویکرد کمّی و کیفی انجام شده و از نوع کاربردی است؛ روش گردآوری اطلاعات، میدانی و کتابخانه‌‏ای بوده و جامعه نمونه 66 نفر است. مولفه‏‌های جنگ هویتی عبارتنداز: وجود گسل‏‌های ایدئولوژیک‏‌پایه، مداخله‏‌گران، بازیگران و گفتمان‏‌های متعارض اسلامی. خطرناک‏‌ترین پیامد آن عدم­‌تحقق تمدّن نوین اسلامی، تبدیل مرزهای جغرافیایی به مرزهای سیاسی و آغاز احتمالی جنگ جهانی سوم است. بنابراین جنگ هویتی همه‏‌جانبه بوده و در ابعاد فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، دینی، امنیتی و جغرافیایی اجرا می‏‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Elements and Consequences of Identity War against I.R. of Iran

نویسنده [English]

 • Fathollah Kalantari
PH.D of Strategic Defense Sciences and Future War Researcher
چکیده [English]

Identity war identifies the common interests of individuals and relates them in different groups. In this war, the sub-cultures feel to be eliminated by the dominant culture, so it seeks the help of the security services of the rival countries so that on power from the outside by embarking on the existing platform secures its own interests towards strengthening cultural fault. Identity warfare is carried out in the course of synchronization of cultural, ethnological, national, ethnic and etc. faults. The main purpose of this article is to explain the components and consequences of identity war against Iran. This research is a descriptive-analytic study with a quantitative and qualitative approach and is of an applied nature. The method of data collection is field study and library information and the sample population is 66 people. The components of the identity war include: Existence of basic ideological faults, interventionists and actors, and conflicting Islamic discourses. The most dangerous consequence of this war is the failure to realize the modern Islamic civilization, transformation of the geographical boundaries into the ideological boundaries and the possible beginning of the Third World War, so the identity war is an all-inclusive war and is carried out in the cultural, political, economic, military, religious, security and geographic dimensions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Identity war
 • ideology
 • outcome
 • component
 1. الف. منابع فارسی

  1. قرآن کریم، ترجمه آیت‏‌الله مکارم شیرازی، (1392)، قم: انتشارات اشکذر.

  2. امام خمینی(ره)، روح‌الله، (1385)، صحیفه نور، جلد13و 19، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی(ره).

  3. امام خامنه‏‌ای(مدظله‏‌العالی)، سیدعلی، بیانات و سخنرانی‏‌ها، برگرفته از سایت www.khamenei.ir

  4. ال‏گانگ، دیوید، (1380)، جنگ نامتقارن، ترجمه محسن حاتمی، تهران: انتشارات ستاد مشترک سپاه.

  5. امیری، حسین (1390)، جنگ نرم، تهران: نشر شوریده.

  6. جی‏تیلور، ویلیام، (1373)، جنگ زمینی در خلیج‏‌فارس، تهران: انتشارات دانشگاه امام حسین (ع).

  7. زهدی، یعقوب و فتح­‌الله کلانتری، (1395)، واکاوی رویکردهای جنگ آینده، تهران: مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی.

  8. رزازی فر، افسر، (1379)، الگوی جامعه­‌شناختی هویت ملی در ایران، فصلنامه مطالعات ملی، شماره 5.

  9. رستمی، علی‏‌اکبر، (1395)، ماهیت، سناریوها و ویژگی‏‌های جنگ آینده علیه ج.ا.ایران، اندیشه نوین.

  10. سلامی حسین، (1392)، نگرش‏‌های راهبردی، تهران: معاونت فرهنگی و تبلیغات سپاه.

  11. سلیمانی پورلک، فاطمه، (1390)، قدرت نرم در سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ اول.

  12. قاسمی، فرزانه، (1383)، مراتب و مولفه‏‌های هویت، مجموعه مقالات مبانی نظری هویت و بحران هویت، تهران: پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی.

  13. کلانتری، فتح‌‏الله، (1396)، نگاه دفاعی، تهران: موسسه مطالعات دفاعی راهبردی اندیشه.

  14. کلانتری، فتح‏‌الله، (1396)، مقایسه تطبیقی بین الگوهای اجرای جنگ هویتی ( عقیدتی‏پایه) علیه ج.ا.ایران و الگوهای مقابله با آن، فصلنامه مطالعات بین رشته‏‌ای دانش راهبردی، شماره 28.

  15. کلانتری، فتح‌­الله، (1394)، واکاوی راهبرد نظامی آمریکا در جنگ‏‌های حال و آینده، فصلنامه راهبرد دفاعی، شماره 51.

  16. مرادپیری، هادی، (1393)، پروژه تحقیقاتی جنگ شهرها، تهران: مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی.

  17. نائینی، علی­‌محمد، (1391)، اصول و مبانی جنگ نرم، تهران: نشر ساقی.

  18. نجفی، موسی، (1393)،  هویت‌‏شناسی، تهران: انتشارات آرما.

  19. وحیدی، احمد و همکاران، (1396)، سال‏نمای دفاعی- امنیتی محیط پیرامونی ج.ا.ایران، تهران: مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی.

   

  ب. منابع انگلیسی

  1. Huber, Tomas, (2014), The Report of United States Army Special Operations Command, New York, Department of Defence U.S.A
  2. Tate,J P, (2015), The Identity Wars: Utopia is Dystopia, create space Independent publishing Platform (November 15).