نویسنده = �������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مقاله پژوهشی: الگوی راهبردی گفتمان بسیج در حفظ و تدوام بیداری اسلامی با تأکید بر دیدگاه‌های امامین انقلاب اسلامی

دوره 16، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 73-113

قدیر نظامی‌پور؛ داود پرچمی؛ سعدا... زارعی؛ هادی عبدالملکی