نویسنده = علیرضا بوشهری
تعداد مقالات: 1
1. مقاله پژوهشی: تأثیر قابلیت‌های سازمان بر عملکرد محصول در صنعت الکترونیک دفاعی

دوره 16، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 115-148

سمیه محرابی گوروان؛ ابراهیم محمودزاده؛ علیرضا بوشهری؛ مجید رمضان