نویسنده = سیدهادی رمضانی کریمی
تعداد مقالات: 1
1. مقاله پژوهشی: مبانی فقهی و حقوقی دفاع مشروع در خارج از مرزها

دوره 16، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 33-63

سیدهادی رمضانی کریمی؛ عباس نیکزاد؛ علی اکبر ایزدی‌فرد