نویسنده = ���������������� ������
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی نقش محور مقاومت در بازدارندگی ناهمطراز ج.ا.ایران در برابر سیاست مهار آمریکا

دوره 19، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 87-114

امیرحسین وزیریان؛ ولی گل محمدی؛ علی علیزاده


2. مقاله پژوهشی: راهبردهای پیشگیری و مقابله با اسلام‌هراسی

دوره 16، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 95-121

عباس علی‌پور؛ سعید مجردی؛ امیر حیات‌مقدم؛ علی علیزاده؛ رضا جنیدی