مقاله پژوهشی: راهبردهای پیشگیری و مقابله با اسلام‌هراسی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

2 دکترای دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

3 رئیس پژوهشکدة امنیت ملی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

4 دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

اسلام‌‌هراسی واژه‌ای است که از نظر مفهومی به­ معنی ترس از اسلام تلقی می‌‌گردد، ترسی که ساختگی بوده و اسلام را در برابر تمدن­‌های دیگر قرار می­‌دهد. هدف از این مقاله شناخت پدیده اسلام­‌هراسی به‌عنوان یکی از مهم­‌ترین مشکلات پیش­روی جهان اسلام و شناسایی مهم­‌ترین راهبردهای پیشگیری و مقابله با این پدیده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش­ شناسی، توصیفی- تحلیلی است. ابزارهای اصلی گردآوری اطلاعات شامل فیش‌برداری و پرسشنامه است. روش تجزیه­‌و‌تحلیل اطلاعات،  کمی و کیفی است و راهبردها با استفاده از روش SWOT استخراج شده­‌اند. یافته‌های این تحقیق نشان می­‌دهد، درمجموع برای جهان اسلام در برابر گسترش پدیده اسلام‌هراسی از نظر عوامل داخلی 5 نقطه قوت و 6 نقطه ضعف و از نظر عوامل خارجی در مجموع 8 فرصت و 9 تهدید استخراج گردید. همچنین در محیط راهبردی SWOT  و متناسب با محیط‌های چهارگانه 13 راهبرد به­‌صورت اولیه درنظر گرفته شد که درنهایت بعد از وزن­‌دهی، یک راهبرد جامع برای این تحقیق استخراج شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategies to Prevent and Combat Islamophobia

نویسندگان [English]

 • Abbas Alipour 1
 • Saeid Mojaradi 2
 • Amir Hayat Moghaddam 3
 • Ali Alizadeh 4
 • Reza Joneidi 1
1 Faculty Member of Imam Hossein University
2 Ph.D. of University and Research Institute of National Defense and Strategic Research
3 Head of National Security Research Institute of the University and the National Institute of Defense and Strategic Research
4 Ph.D. student of political science, Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

Islamophobia is a term that conceptually means fear of Islam and a fear that is more fictitious and places Islam against other civilizations. The purpose of this paper is to identify the phenomenon of Islamophobia as one of the most important problems facing the Islamic world and to identify the most important strategies for coping with this phenomenon. This research is applied one in terms of its purpose and in terms of methodology is a descriptive-analytical study. The main tools for collecting information are clamping tools, questionnaires and interviews. Data analysis method is using quantitative and qualitative methods that have been extracted using SWOT strategies. The findings of this study show that the Islamic world in general against the spread of the phenomenon of Islamophobia has been drawn from five factors of strength and six weaknesses. In total, eight opportunities and no threats were extracted in terms of external factors. The results of this research show that in Swat strategic environment and in accordance with the four-fold environments, 13 strategies were extracted that in the end we were placed in the defensive realm after giving weight.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Islamophobia
 • inside Islamic civilization
 • unity
 • fundamentalism
 • human rights
 1. الف. منابع فارسی

  1. اتوتایل، ژئاروید، سیمون دالبی و پاول روتلج، (1380)، اندیشه‌های ژئوپلیتیک در قرن بیستم، ترجمه محمدرضا حافظ‌‌نیا و‌ هاشم نصیری، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌‌المللی وزارت امور خارجه.

  2. اشرف­‌نظری، علی، (1385)، شرق‌‌شناسی و رویکرد شناختی آن نسبت به ایران، مجلة چشم‌‌انداز ارتباطات فرهنگی، شماره 24، خرداد و تیر.

  3. بشیر، حسن و مرتضی جاسبی، (1390)، تصویر اسلام به روایت کاریکاتورهای غربی بعد از 11 سپتامبر، مجله نامه پژوهش، شماره 12.

  4. تیموری، امیرحسین، (1386)، پیش به سوی بازسازی نظریه برخورد تمدن‌‌ها، شهروند، مهرماه، شماره 17.

  5. ثواقب، جهانبخش، (1379)، عوامل مؤثر در رشد و گسترش تمدن اسلامی، فصلنامه مشکوة، شماره 66، بهار.

  6. جنیدی، رضا، (1387)، تکنیک‌­های عملیات روانی و شیوه­‌های مقابله، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی، شرکت به­نشر.

  7. حاجی­ یوسفی، امیر محمد، (1388)، هلال شیعی؛ فرصت‌‌ها و تهدیدها برای جمهوری اسلامی ایران، اعراب و آمریکا، مجله دانش سیاسی، شماره 9، بهار و تابستان.

  8. سجادپور، سیدمحمد کاظم، (1389)، بنیادهای استراتژیک «اسلام هراسی»، مجموعه مقالات اسلام­‌هراسی پس از یازده سپتامبر، تهران، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.

  9. شریعتی‌‌نیا، محسن، (1389)، ایران‌هراسی: دلایل و پیامدها، فصلنامه بین­‌المللی روابط خارجی، سال 2، شماره 6.

  10. علی­‌پور، عباس، (1392)، ماهیت، اهداف، ابعاد و ابزار اسلام‌‌هراسی، شیعه‌‌هراسی، ایران‌‌هراسی و راهبردهای مقابله با آن، پروژه تحقیقاتی مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی (وابسته به ستاد کل نیروهای مسلح)، گروه تهدیدات محیط پیرامون، اسفندماه.

  11. قالیباف، محمدباقر و رضا جنیدی، (1387)، ژئوپلیتیک بر بال رسانه، همایش عملیات روانی مهندسی و آینده‌پژوهشی، تهران، 15 اسفند.

  12. مجیدی محمدرضا و محمدمهدی صادقی، (1388)، جلوه­‌ها و نمودهای اسلام­‌هراسی در اروپا؛ رویکردهای نئومحافظه­ کار و لیبرال، مطالعات انقلاب اسلامی، سال 8، شماره 24، بهار.

  13. میلتون ادوارد، ورلی و پیتر هینچ کلیف، (1385)، بحران در غرب آسیا، ترجمه شهرزاد رستگار شریعت‌ پناهی، تهران، نشر قومس.

   

  الف. منابع انگلیسی

  1. http://fa.gazapetition.ir/analysis/1704
  2. Elahi, Farah&Omar khan, (1997), Islamophobia, a Challenge for Us All, Runnymede Trust, Summary.
  3. Hass, R. and Indyk, M, (2009), Restoring the Balance: A Middle East Strategy for the Next President, Washington D C: Brookings Institution Press.
  4. Roberson, B. A, (1994), Islam and Europe: An Enigma or a Myth? Middle East Journal, 48.