نویسنده = ������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. مقاله پژوهشی: عوامل مؤثر بر جذب حداکثری نخبگان جوان در بسیج و راهبردهای افزایش نقش آنان

دوره 13، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 39-62

حسن زمانی؛ محمد احدی؛ رضا توکلی‌راد