عوامل مؤثر بر جذب حداکثری نخبگان جوان در بسیج و راهبردهای افزایش نقش آنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول بسیج دانشگاه آزاد اسلامی و مدرس دانشگاه

2 عضو هیئت علمی دانشگاه فارابی

3 دانشجوی مقطع دکترای فناوری اطلاعات

چکیده

بسیج نیروها و امکانات از نیازهای اساسی در امر دفاع است که مورد تأکید قرآن کریم، امام خمینی(ره) و فرماندهی معظم کل‌قوا بوده است. این تحقیق به‌دنبال پاسخ به این پرسش اصلی است که عوامل مؤثر بر جذب حداکثری نخبگان جوان و راهبردهای افزایش نقش آنان در ارتقای کمی و کیفی بسیج علمی و دانشگاهی کدامند؟ در این تحقیق، از روش پیمایشی برای گردآوری نظرات نخبگان، مسئولان و خبرگان مربوط به این امر، از ابزار پرسشنامه و نیز برگزاری جلسه‌های کارشناسی و تشکیل گروه‌ کاری و همچنین روش کتابخانه‌ای و اسنادی برای مطالعه اسناد، متون (‌نظری، تجربی و آماری) استفاده شده است.  با توجه به محدودبودن جامعه نخبگان در کشور و تعداد موجود جامعه با استفاده از فرمول کوکران، از میان 12319  نفر نخبه کشور، 300 نفر (که بخشی از آن‌ها عضو بسیج هستند)، به‌صورت تصادفی، انتخاب و بین ایشان پرسشنامه مربوط، توزیع و گردآوری شد. براساس یافته‌های تحقیق، برخورداری از ساختار و سازمان نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مستقرِ ارتقایابنده و دانش‌محور در بسیج مهم‌ترین عامل مؤثر بر جذب حداکثری نخبگان جوان در بسیج می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


1. قرآن محید.
2. امام خمینی، روح‌ا... (1378)، صحیفه نور، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی(ره).
3. باتومور، تی بی (1377)، نخبگان و جامعه، چاپ اول، علیرضا طیب، تهران، شیرازه.
4. برنال، ‌جان (1380)، علم در تاریخ، ترجمه حسین اسدپور پیرانفر و کامران مانی، ج 1، چاپ دوم، تهران، امیرکبیر.
5. حرعاملی، محمدحسن (1414)، وسایل‌الشیعه، قم، مؤسسه ال‌البیت.
6. روشه، گی (1385)، تغییرات اجتماعی، ترجمه منصور وثوقی، چاپ هجدهم، تهران، نشر نی.
7. زیدان، ‌جرجی (1333)، تاریخ تمدن اسلام، ترجمه علی جواهرکلام، ج3، تهران، امیرکبیر.
8. سریع‌القلم، محمود (1384)، عقلانیت و آینده توسعه‌یافتگی ایران، تهران، مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه.
9. قفطی، علی‌بن‌یوسف (1371)، تاریخ الحکماء، به کوشش بهین دارایی، چاپ2، تهران، دانشگاه تهران.
10. لوح فشرده حدیث ولایت، نسخه سال 1389.
11. مجلسی، محمدباقر (1403)، بحارالانوار، بیروت، مؤسسه الوفاء.
12. نادری، ابوالقاسم (1382)، اقتصاد آموزش، انتشارات یسطرون، چاپ اول.
13. نقیب‌زاده، احمد (1385)، درآمدی بر جامعه‌شناسی سیاسی، تهران، سمت.
14. نوری طبرسی، میرزاحسین (1408)، مستدرک الوسایل، قم، مؤسسه ال‌البیت.
15. هداوند، سعید (1389)، چالش‌های پژوهشی کشور و تأثیر آن بر مهاجرت نخبگان علمی، تهران، سمت.