نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. مقاله پژوهشی: راهبردهای حضور بسیجیان در شبکه‌های اجتماعی مجازی در سطح جهان اسلام

دوره 13، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 59-94

احمد قاسمی؛ سعید مجردی؛ علی‌محمد احمدوند