نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مقاله پژوهشی: ارزیابی ظرفیت‌های اقلیم دفاعی سواحل شمالی خلیج فارس با تأکید بر دفاع غیرعامل

دوره 13، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 87-116

رضا جهان‌تیغ؛ سیروس فخری؛ مریم ادراکی؛ حسن اروجی