نویسنده = محمدرضا طالعی‌پور
تعداد مقالات: 1
1. الگوی توسعه نقش‌های نیروی دریایی ارتش ج.ا.ایران

دوره 17، شماره 1، بهار 1398، صفحه 49-82

حسین خانزادی؛ محمدرضا طالعی‌پور