نویسنده = علیرضا مهانیان
تعداد مقالات: 1
1. راهبردهای ج.ا.ایران در قبال شبکه‌های اجتماعی مجازی در جنگ آینده

دوره 12، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 79-115

علیرضا مهانیان؛ سعید مجرّدی