نویسنده = مصطفی ساوه‌درودی
تعداد مقالات: 1
1. مقاله پژوهشی: الگوی تهدیدشناسی از منظر مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی)

دوره 14، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 61-91

مصطفی ساوه‌درودی؛ مهدی اسمعیلی؛ دانیال حیدری