نویسنده = ����������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مقاله پژوهشی: تبیین الزام‌های تحقق اصول رهنامه راهبردی نظامی- امنیتی نیروهای مسلح ج.ا.ایران

دوره 17، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 13-47

امید جعفری‌زاده؛ حسن کوشا؛ صابر قلی‌نژاد