نویسنده = ���������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. مقاله پژوهشی: معرفی الگوی قابلیت‌های پویا در تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها و خلق مزیت رقابتی در ارتش ج.ا.ایران

دوره 18، شماره 1، بهار 1399، صفحه 67-91

احمد عسکری؛ حبیب‌اله طاهرپور کلانتری؛ عبدالرضا میری